Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brez pravne podlage za omejevanje paketov po teži

Pripornik ZPKZ Ljubljana se je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) pritožil, da ni prejel paketa, ki mu je bil poslan. S poizvedbo pri UIKS smo ugotovili, da pobudniku paket ni bil izročen, ker je bil težji od treh kilogramov. Pri tem se je ZPKZ Ljubljana skliceval tudi na obvestilo številka 72/2006, ki je začelo veljati 3. 7. 2006, s katerim se pripornikom dovoljuje prejem mesečnega paketa (le do) teže treh kilogramov. UIKS je v tej zvezi pojasnila, da postopek pri sprejemu paketa ni potekal skladno s 27. členom Hišnega reda o izvrševanju pripora zavoda Ljubljana, ki med drugim določa (le), da je največja dovoljena velikost pošiljke (paketa) 40 x 40 x 25 cm. Razlog za vrnitev paketa pošiljatelju je tako lahko le večja velikost paketa, kot je določena s Hišnim redom, ne pa teža, ki v Hišnem redu ni določena. UIKS je še ugotovila, da so bile pomanjkljivosti pri tem postopku zaradi nedoslednega ravnanja paznika na vhodnih vratih, ki je pošiljko zavrnil brez predhodnega posvetovanja z nadrejenim.

Strinjali smo se z ugotovitvijo UIKS, da je lahko razlog za zavrnitev paketa le prekoračena velikost paketa, ki jo določa Hišni red, ne pa teža paketa, ki v Hišnem redu ni določena. V ponovnem posredovanju pri UIKS smo zato opozorili, da za dodatno omejevanje pošiljke po teži ni pravne podlage, in zahtevali pojasnilo o veljavnosti obvestila ZPKZ Ljubljana, ki dodatno omejuje sprejem pošiljk. ZPKZ Ljubljana je glede na naše opozorilo zavzel stališče, da za izdajo obvestila pripornikom o največji teži paketov, ki jih smejo sprejemati, ni bilo pravne podlage. UIKS je obvestilo štela za neveljavno in pojasnila, da so lahko težave in nejasnosti, ki so glede sprejemanja paketov zaprtih oseb pojavljajo v praksi, dovolj utemeljen razlog za spremembe in dopolnitve Hišnega reda ZPKZ Ljubljana.

Pobudo pripornika smo na podlagi vsega navedenega ocenili za utemeljeno. Za dodatno omejevanje pošiljke po teži namreč ni bilo pravne podlage. Ta bo dana šele z morebitno spremembo hišnega reda. 2.1-33/2007

Natisni: