Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

(Ne)ustreznost uporabe zobnega amalgama?

Čeprav se Varuh glede primernosti uporabe zobnega amalgama ne more opredeliti, saj gre za strokovno vprašanje, pa na podlagi ukrepov ZZZS lahko sklepamo, da je zobni amalgam za določene skupine prebivalstva že prepoznan kot neustrezen. Prav tako se strinjamo s »predlogom« pobudnika, da zobozdravnik pacienta opozori na to, kakšno zalivko uporablja in tveganje, povezano s tem.


Pobudnik se je obrnil tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) in Zdravniško zbornico Slovenije (v nadaljevanju: ZZS). Obe instituciji sta mu odgovor podali šele po pozivu Informacijskega pooblaščenca. Pobudnik izpostavlja različna stališča strokovne javnosti o škodljivosti amalgama v Sloveniji in tujini. Sprašuje se, kako to, da v opravljenih študijah prihaja do velikih razhajanj.

Nerazumljivo se mu tudi zdi, da uporaba amalgamskih zalivk iz varnostnega stališča ni bolje oziroma natančneje urejena v smislu, da bi bili predpisani standardizirani testi za proizvajalce amalgamov. Izpostavlja primer Švedske, ki je uporabo amalgama v pretežni meri opustila pred letom 2000, povsem prepovedala pa leta 2009. Pobudnik je še opozoril, da se pacientom, v primeru uporabe amalgamskih zalivk, krši pravica do obveščenosti in sodelovanja. Opozarja na dolžnost zobozdravnika, da pacientu pojasni, kakšno zalivko bo uporabil in tveganje, povezano s tem.

Varuhu se izpostavljena problematika zdi zanimiva. Prav tako se nam zdi pomembna tematika uporabe amalgamskih zalivk pri različnih skupinah oseb in posledice, ki jih nekateri raziskovalci povezujejo s pojavnostjo različnih obolenj. Za izpostavitev tega problema, čeprav s konkretnimi kršitvami na tem področju (še) nismo seznanjeni, pa smo se odločili tudi zato, ker je to Skladno z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta, ki ji sledi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov (v nadaljevanju: Navodilo) z datumom 17.7.2018. V skladu z Navodilom se opušča uporaba zobnega amalgama, sprva za določene skupine prebivalstva: doječe matere, nosečnice in otroke. Z novelo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je predlagan kompozit za standardni material za zalivke na mlečnih zobeh ter na zobeh otrok do 15. leta starosti, zobeh nosečnic in doječih mater, amalgam pa le, če je to nujno potrebno zaradi zdravstvenih razlogov zavarovane osebe, kar oceni izbrani oziroma pooblaščeni zobozdravnik.

Čeprav se Varuh glede primernosti uporabe zobnega amalgama ne more opredeliti, saj gre za strokovno vprašanje, pa na podlagi ukrepov ZZZS lahko sklepamo, da je zobni amalgam za določene skupine prebivalstva že prepoznan kot neustrezen. Prav tako se strinjamo s »predlogom« pobudnika, da zobozdravnik pacienta opozori na to, kakšno zalivko uporablja in tveganje, povezano s tem. Zato smo opozorilo pobudnika ocenili kot utemeljeno. 9.4-175/2018

Natisni: