Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri obveščanju javnosti policija ne sme prezreti žrtve kaznivega dejanja

Pobudnico je pretresla novica v medijih o smrti svojega sina, ki je umrl v sumljivih okoliščinah. Zdelo se ji je neetično in nemoralno, da so bili mediji s strani policije obveščeni o prijetju osebe, osumljene več kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog, med drugim tudi prodaje prepovedane droge, zaradi katere naj bi umrl njen sin, na način, da je bilo mogoče prepoznati umrlo osebo. Pred tem sama ni bila obveščena o tej nameri policije, prav tako naj bi sama s strani policije prejela le skope informacije o preiskovanju okoliščin smrti svojega sina.

V posredovanju pri MNZ smo poudarili, da smo po vpogledu v medijska prispevka o tem primeru na spletu tudi sami ugotovili, da iz njune vsebine (v lokalnem okolju) res ni težko razbrati, na katero preminulo žrtev kaznivega dejanja gre (npr. z navedbo časa in vzroka smrti, starosti, spola in manjšega kraja bivanja žrtve) in, da se je pokojnega (morda brez potrebe) označilo kot uživalca drog. Od MNZ smo zahtevali, da sporoči, ali je bila pobudnica z ugotovitvami policije v zvezi s preiskavo smrti svojega sina seznanjena še preden je bila v tem primeru dana izjava za javnost, oziroma kdaj in kako je bila pobudnica z njimi seznanjena. Hkrati nas je tudi zanimalo, ali policija pred podajo izjave za javnost (v tem in) v podobnih primerih, žrtve oziroma svojce preminule žrtve kaznivega dejanja, obvešča z dejstvi, ki jih želi objaviti, ter ali jih po potrebi tudi vpraša, če se s takšno vsebino objave strinjajo. Posebej smo tudi zaprosili za presojo MNZ, ali je bilo v tem primeru tako natančno informacijo o tem, komu je prijeti storilec prodal heroin, sploh potrebno objaviti. Hkrati smo želeli biti seznanjeni z ukrepi, ki bodo morda v zvezi s tem sprejeti.

MNZ je sporočilo, da je Policijska uprava Celje poslala medijem informacijo na podlagi prvega odstavka 34. člena Zakona o organiziranosti in delu policije (ZODPol) in prvega odstavka 45. člena Zakona o medijih. Policija pred podajo informacije medijem ne obvešča žrtev oziroma svojcev preminule žrtve kaznivega dejanja o dejstvih, ki jih želi objaviti, vendar pa pri vsakem obveščanju skrbi za spoštovanje varstva osebnih podatkov. MNZ je nadalje pojasnilo tudi, da obveščanje o vzroku smrti ni obveza, niti praksa policije, vendar je kriminalist v tem primeru neposredno po dogodku govoril s pobudnico o vzroku smrti njenega sina. Pred podajo informacije medijem pa se policija ni posvetovala s pobudnico ali jo vsaj seznanila, ker je bila informacija medijem poslana zaradi obveščanja javnosti o prijetju in kasneje priporu osebe, osumljene več kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog, med drugim tudi prodaje prepovedane droge, zaradi katere je umrl njen sin. Policija je z obveščanjem zasledovala predvsem preventivni namen – javnost seznaniti tudi s posledicami preprodaje prepovedanih drog, to je morebitnih prezgodnjih smrti uživalcev.

MNZ je presodilo, da je policija v konkretnem primeru ravnala zakonito, kljub temu pa je menilo, da bi se v informacijah medijem lahko izognila navedbi kraja bivanja žrtve, s čimer bi v večji meri zagotovila njeno anonimnost. Napovedala je, da bo Generalni policijski upravi predlagala, da opozori pristojne osebe policije za obveščanje javnosti, na občutljivost podajanja informacij v podobnih tragičnih primerih in skrb, da po nepotrebnem ne prizadenejo in izpostavljalo svojcev žrtve v njihovih lokalnem okolju.

S pripravo informacije medijem je policija v tem primeru tudi po naši presoji zasledovala legitimni cilj, vendar bi to lahko naredila na način (kot je to tudi stališče MNZ), da bi v sporočilu za javnost v večji meri zagotovila večjo anonimnost žrtve oziroma sporočilo za javnost pripravila v sodelovanju s pobudnico. Zato pričakujemo, da bodo napovedani ukrepi pripomogli k bolj tankočutnem pristopu policije pri obveščanju javnosti o svojem delu. (16.1-1/2018)


Natisni: