Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odgovarjanje na (razumne) dopise je skladno z načelom dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic RS je v preteklosti že opozoril, da je praksa, po kateri državni organ sploh ne odgovori na prejeto pisanje (torej niti s prvim odgovorom) lahko v nasprotju z načeli dobrega upravljanja. Menimo namreč, da je prav, da vsak državni organ vlagatelju pojasni svojo odločitev glede vsake (razumne) vloge, ki jo je prejel (da na primer vloge ne bo obravnaval) in razloge za svojo odločitev, vsaj s prvim (enim) odgovorom. Sicer vlagatelja pušča v negotovosti, saj ta ne ve za oceno organa (ki je lahko tudi napačna) o tem, da vloga ne izpolnjuje pogojev za (nadaljnje) obravnavanje.

Pobudnik se je razočaran nad izidom pritožbenega postopka, v katerem je policistom očital, da so ti zoper njegovega mladoletnega sina zaradi domnevno ukradenega mopeda izvedli nesorazmerne ukrepe, med njim tudi hišno preiskavo, z elektronskim pismom obrnil na generalnega direktorja policije, a nanj ni prejel nobenega odgovora.

Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je pojasnilo, da mu Policija na pismo ni odgovorila, niti mu ni odgovoril Sektor za pritožbe zoper policijo, saj je v skladu s 14. odstavkom 152. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije odločitev senata dokončna, postopek reševanja pritožbe pa končan z odgovorom pritožniku po 153. členu navedenega zakona.

V odgovoru senata je bil pobudnik sicer opozorjen, da je rešitev pritožbe na senatu dokončna in da je pritožbeni postopek s tem zaključen, svoje pravice in svoboščine pa lahko uveljavlja pri drugih organih oziroma v sodnem postopku, vendar ni bil seznanjen, da na vsako nadaljnje svoje pisanje v zvezi s pritožbo (na primer tudi tisto, ki ga bo v tej zvezi naslovil drugemu organu, to je generalnemu direktorju policije) ne bo prejel niti odgovora. Ker smo menili, da bi bilo v skladu z načelom dobrega upravljanja bolj prav, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel tudi odgovor, smo MNZ predlagali, da to naše stališče obravnava in sporoči morebitne dodatno sprejete ukrepe.

MNZ je sporočilo, da so sledili našemu predlogu in pobudniku odgovorili na njegovo pismo. Naše posredovanje je bilo torej uspešno. Pričakujemo, da to ne bo ostalo brez odmeva tudi pri obravnavanju vseh podobnih primerov. 16.1-15/2018

Natisni: