Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kljub več intervencijam policija ni izvedla dodatnih ukrepov za zagotovitev reda in miru

Pobudnik se je pritožil, da policisti Policijske postaje (PP) Piran ne ukrepajo glede prijav hrupa, ki se dogaja v bližnjem lokalu. Hkrati je navedel, da je zaradi neukrepanja policistov že podal dve pritožbi na Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), na kateri pa (še) ni dobili odgovora.
 
MNZ je v odgovoru na našo poizvedbo potrdilo, da je pobudnik zoper delo policistov PP Piran dejansko podal dve pritožbi. V zvezi s prvo pritožbo je bilo pobudniku že vročeno obvestilo o reševanju pritožbe, prav tako pa mu je bilo vročeno vabilo na razgovor – pomiritveni postopek. Hkrati je MNZ sporočilo, da je bilo pobudniku tudi v zvezi z reševanjem druge pritožbe že poslano vabilo na razgovor – pomiritveni postopek. MNZ je sporočilo tudi, da je skupaj s policijo preverilo ukrepe krajevno pristojne PP Piran. Ugotovili so, da so policisti od 1. 1. 2014, do dneva podane pobude, na podlagi pobudnikovih prijav izvedli kar 12 intervencij. Pri tem so bili ukrepi policistov različni, in sicer v primerih, ko so ugotovili kršitev so izdali plačilni nalog, do tega, da kršitve niso ugotovili in so zadevo zgolj evidentirali.

MNZ je zaključilo, da so se policisti PP Piran sicer odzvali na vse klice oziroma prijave domnevnih kršitev javnega reda in miru, prav tako so se odzvali na podani pritožbi po predpisanem postopku. Pripomnilo pa je, da bi morala PP Piran glede na številne prijave domnevnih kršitev v štirih mesecih in podanih dveh pritožbah zoper delo policistov, gostitev teh prijav prepoznati in jim nameniti ustrezno pozornost z izvedbo dodatnih ukrepov za vzpostavitev reda na tem območju. Poudarilo je, da bi bilo smiselno poiskati še druge rešitve, kot je na primer predlog občini za skrajšanje obratovalnega časa gostinskega obrata.

Varuh je s temi ugotovitvami MNZ vsekakor strinjal in je tako pobudo v tem delu štel za utemeljeno. Hkrati je izrazil pričakovanje, da bo Generalna policijska uprava v sodelovanju s Policijsko upravo Koper preučila možnost izvedbe drugih ustreznih ukrepov za pravočasno in hitro ukrepanje v primeru ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru. 6.1-38/2014


Natisni: