Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pridobitev parkirne dovolilnice


Zaradi domnevne diskriminacije pri pogojih za pridobitev parkirne dovolilnice v Mestni občini Ljubljana (MOL) se je pobudnica v letu 2012 obrnila na župana MOL, svoj dopis pa je v vednost posredovala tudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh). Pobudnica je trdila, da je Odlok o cestnoprometni ureditvi (Ur. l. RS št., 122/7, kasneje tudi Odlok o urejanju prometa v MOL, Ur. l. RS št. 38/13) diskriminatoren do prebivalcev z začasnim prebivališčem, saj jim ne omogoča pridobitve parkirne dovolilnice. Pobudnici smo pojasnili, da utemeljeno pričakuje odgovore župana na njen dopis ter jo seznanili, da se lahko v primeru, da s prejetimi odgovori ne bi bila zadovoljna, obrne na zagovornika načela enakosti, ki obravnava primere domnevnih kršitev prepovedi diskriminacije.

Skoraj leto dni kasneje je pobudnica na župana naslovila nov poziv za spremembo spornega odloka in ga seznanila, da je pred desetimi meseci na zagovornika načela enakosti naslovila pobudo.

Ocenili smo, da pobudnica zelo dolgo čaka na odgovor zagovornika načela enakosti, zato smo pri njem opravili poizvedbo in ugotovili, da zaradi preobremenjenosti in kadrovskega primanjkljaja zagovornik pobudničine zadeve, ki jo je prejel 10. januarja 2013, do 21. oktobra 2013 še ni vzel v obravnavo. Zato smo sklenili, da pri MOL sami opravimo poizvedbo. 

Varuh je pozval MOL, naj se na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja opredeli do navedb pobudnice glede diskriminatorne ureditve izdaje parkirnih dovolilnic in nas seznani, ali bi bilo izdajo parkirne dovolilnice mogoče urediti na način, ki ne bi razlikoval med prebivalci s stalnim in začasnim prebivališčem (na primer, da bi bila njena izdaja vezana le na stanovanjsko enoto ali podobno).

Varuh je prejel odgovor Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL (Oddelek), v katerem so nam pojasnili, da so po prejemu naše poizvedbe ureditev izdaje parkirnih dovolilnic ponovno preučili in sprejeli odločitev, da pri izdaji parkirnih dovolilnic ne bodo več razlikovali med stanovalci z začasnim in stanovalci s stalnim prebivališčem. Oddelek je pripravil predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v MOL (v nadaljnjem besedilu: predlog Odloka), na podlagi katerega se bo razširil krog upravičencev, ki bodo lahko pridobili parkirno dovolilnico. Izjema bo le pridobitev parkirne dovolilnice na območju cone 1 (ožje mestno središče), kjer zaradi izrazitega nesorazmerja med številom stanovanjskih enot in številom parkirnih mest po besedah Oddelka ni mogoče, da se parkirna dovolilnica izda tudi za stanovalce, ki imajo na tem območju prijavljeno začasno prebivališče.

Varuh na podlagi prejetega odgovora MOL ni posebej ugotavljal, ali so bili pogoji za pridobitev parkirne dovolilnice iz Odloka in predloga Odloka v nasprotju s prepovedjo diskriminacije. Po posredovanju Varuh bo namreč pobudnica v skladu s novim besedilom Odloka, ko bo ta sprejet, lahko pridobila parkirno dovolilnico, ne glede na to, da ima na naslovu prijavljeno (le) začasno prebivališče. 10.0-50/2012

Natisni: