Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izdaja potrdila o vstopu policistov v stanovanje

Pobudnik se je pritožil, da so 12. 12. 2008 ob 14.30 v njegovo stanovanje neupravičeno vstopili policisti policijske postaje (PP) Ljubljana Moste in nato še delavci zdravstvenega doma Ljubljana, ki stanovanja kljub njegovi zahtevi niso zapustili do 15.00.

Na Varuhovo poizvedbo je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) sporočilo, da sta policista PPLjubljana Moste v stanovanje pobudnika vstopila na njegovo povabilo zaradi obravnave prijave suma kaznivega dejanja vloma. Pobudnik je po seznanitvi z dejstvom, da policista v njegovem stanovanju nista našla znakov kaznivega dejanja, jasno izrazil grožnje, da bo storil samomor. Zato sta policista ostala v stanovanju in o tem obvestila PP Ljubljana Moste ter zahtevala zdravniško pomoč oziroma reševalno vozilo. Policista sta pobudnikovo stanovanje zapustila takoj, ko je zdravnica končala pregled. Na dodatno poizvedbo, ali je bilo o vstopu v stanovanje pobudniku izdano tudi potrdilo, je MNZ pojasnilo, da pobudniku policista nista izdala potrdila o vstopu v stanovanje in druge prostore, ker v stanovanje nista vstopila na podlagi 47. člena Zakona o policiji, niti nista vanj vstopila zaradi razlogov, ki jih določa 218. člen Zakona o kazenskem postopku, temveč sta skladno z določbami Zakona o kazenskem postopku v tem primeru napravila zapisnik o ogledu.

Kljub različni vsebini odgovorov MNZ, ki smo jih prejeli v tej zadevi, je bilo očitno, da sta bila policista v pobudnikovem stanovanju kljub njegovemu nasprotovanju. Vstopila sta sicer na podlagi njegovega povabila zaradi ogleda kraja suma storitve kaznivega dejanja, pozneje pa ga na zahtevo pobudnika nista zapustila, saj sta tam počakala na prihod zdravniškega osebja in tako poskrbela za pobudnikovo varnost oziroma preprečila, da bi uresničil svoje grožnje. Takšno ravnanje policije je pravilno in tudi zakonsko urejeno, saj lahko policija tudi brez odredbe sodišča vstopi v tuje stanovanje, če je to treba za varnost ljudi in premoženja. Pritožba pobudnika zato ni bila utemeljena.

Vendar bi policista morala pobudniku izdati potrdilo, iz katerega bi bil razviden vzrok vstopa v stanovanje po tem, ko je zahteval, da se iz njega odstranita, saj za ta čas zadrževanja v stanovanju očitno nista imela več pobudnikove privolitve. Vstop v stanovanje namreč ni dopusten (brez odredbe sodišča oziroma privolitve), če bi bil potreben samo za to, da se opravi ogled na podlagi 164. člena Zakona o kazenskem postopku. Tudi določilo 66. člena Pravilnika o policijskih pooblastilih je v tem pogledu jasno, saj določa, da policist o (vsakem) vstopu v tuje stanovanje in druge prostore izda potrdilo. Z našim stališčem smo seznanili MNZ, da v tej zvezi sprejeme potrebne ukrepe. 6.1-111/2008

Natisni: