Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Brez odgovora na pritožbo na Zdravniško zbornico Slovenije

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic (Varuh) obrnila zaradi domnevno napačnega oziroma nepotrebnega večletnega zdravljenja pri psihiatru. Pobudnici smo pojasnili, da upravičenosti in pravilnosti zdravljenja ne moremo presojat,i in jo napotili, da se v primerih domnevno nestrokovnega ali neetičnega ravnanja zdravnikov obrne na Zdravniško zbornico Slovenije (ZZS).

Čez nekaj časa nam je pobudnica sporočila, da je svojo pritožbo naslovila na ZZS, vendar po več kot dveh mesecih ni prejela nobenega odgovora. ZZS smo predlagali, naj pobudnici odgovori na njeno pritožbo, v odgovor pa prejeli pojasnilo, da so pritožbo pobudnice sicer obravnavali, ker pa je njeno pismo (po mnenju psihiatra) kazalo na izrazito psihotično moteno osebo in je bilo samo po sebi diagnostično, so pismo poslali psihiatrinji, ki pobudnico zdravi.

V odločitev ZZS nismo posegali, menimo pa, da bi ZZS pobudnici morala odgovoriti, da je njeno pritožbo obravnavala in ji svojo odločitev pojasnila njenemu zdravstvenemu stanju primerno. To smo predlagali ZZS, ki je našemu predlogu sledila. Pobudnica nam je sporočila, da z odgovorom ni bila zadovoljna, vendar smo s posredovanjem dosegli, da je bila seznanjena z rezultati obravnave njene pritožbe. 0.3-48/2007

Natisni: