Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obveščanje o javnih pozivih Ministrstva za kulturo

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je ob obravnavanju pobude kulturnega društva v zvezi s pritožbo na negativno odločbo Ministrstva za kulturo (MK) glede prijave na določen javni poziv preiskoval način obveščanja o omenjenem javnem pozivu. Kot kaže, poziv ni bil objavljen na spletnih straneh MK (kot to določa 104. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo). MK smo prosili za pojasnilo o razlogih za neobjavo javnega poziva na njihovih spletnih straneh. Zanimalo nas je tudi, kdaj in kako ministrstvo obvešča ciljno javnost o javnih pozivih in razpisih oziroma ali jih obvesti tudi že pred objavo v Uradnem listu RS.

Vloge se v javnih pozivih namreč ocenjuje glede na vrstni red njihovega prispetja. Ko so sredstva razdeljena, se pozneje prispele vloge, čeprav je poziv še odprt, ne obravnavajo. Takšna praksa utegne postavljati nekatera društva v slabši položaj, saj na primer novo nastala društva ali tista, ki pripravljajo nove, inovativne ali zahtevnejše programe, potrebujejo več dela in časa za pripravo razpisne dokumentacije in zato sorazmerno pozneje oddajo svoje prijave. Zato so lahko v slabšem položaju v primerjavi z društvi, ki vsako leto prijavljajo enake vrste programov, so »tradicionalno« financirana in so zato hitrejša pri prijavah.

MK se je izognilo odgovoru na naša konkretna vprašanja, zato Varuh znova poudarja, da bi moral biti takšen rok vsekakor določen in primerno dolg, da bi imeli vsi morebitni prijavitelji programov enake možnosti pri pripravi razpisne dokumentacije že pred objavo v Uradnem listu in pred bitko s časom. Tako ne bi mogle nastati morebitne zlorabe informacij oziroma privilegiranja bolje obveščenih o delu MK. 10.1-6/2008

Natisni: