Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zdravljeni alkoholik nezaželen v planinskem društvu

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik seznanil z anonimnim pismom, ki ga je zelo prizadelo. Pobudnik je član planinskega društva in se je udeležil nekaterih izletov z dobro organizacijo in prijetno družbo. Zato ga je anonimno pismo presenetilo, saj so mu v njem očitali, da je skregan z vsemi in da je planince prikrajšal za veliko lepih stvari. Ker je zdravljeni alkoholik, sumi, da ta njegova osebna okoliščina nekatere moti pri njihovem uživanju alkohola na izletih. Pobudnik je pojasnil, da društvo po njegovem opozorilu na pismo ni storilo ničesar in da se ne zaveda, da so mu pisci povzročili veliko krivico in bolečino. Po prejetju pisma se pohodov v organizaciji društva ni več udeležil.

Pobudniku smo zagotovili, da je pravica do zbiranja in združevanja ustavna pravica, ki mu je nihče ne sme kratiti. Zakon o društvih posebej določa, da delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. Pobudnika smo opozorili še na Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki kot eno od oblik diskriminacije opredeljuje tudi nadlegovanje, tj. neželeno ravnanje, temelječe na kateri koli osebni okoliščini, ki ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za nadlegovano osebo in žali njeno dostojanstvo.

Presodili smo, da bi iz vsebine anonimnega pisma lahko izhajal sum diskriminacije, in sicer nadlegovanja na podlagi pobudnikove posebne osebne okoliščine, tj. njegovega zdravstvenega stanja (kot zdravljenega alkoholika). Pobudnika smo opozorili, da bi šlo lahko za prekršek oziroma celo za kaznivo dejanje v primeru, da bi mu izstop iz društva svetovalo društvo ali bi mu celo izdalo sklep o izključitvi iz društva le zato, ker je zdravljeni alkoholik. Pobudniku smo pojasnili še pravne poti, ki so mu na voljo za varstvo njegovih pravic. Ker ni mogoče najti inšpekcije, ki bi bila po ZUNEO pristojna za ukrepanje (v primerih prekrškov društva), je pobudniku na voljo le civilnopravno varstvo. 10.0-2/2008

Natisni: