Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica do spremljanja predvolilnih soočenj na RTV Slovenija v znakovnem jeziku


Že v poročilu za leto 2007 smo predstavili pobudo gluhih gledalcev, ki niso mogli spremljati ključnih informativnih TV-sporedov na RTV Slovenija (RTVS). V času volilne kampanje za volitve predsednika republike jim v teh programih ni bilo zagotovljeno učinkovito spremljanje predvolilnih oddaj, ki potekajo v živo, s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Menili smo, da je takšna zahteva po prilagoditvi načina spremljanja teh ključnih TV-programov za gluhe gledalce utemeljena, saj gre za razumno obliko prilagoditve oz. ukrep za preprečevanje njihove diskriminacije. Vztrajanje vodstva RTVS, da so storitve teleteksta zadovoljiva rešitev, smo že v letu 2007 ocenili za neprepričljiv in nezadosten argument, zato smo ugotovili kršitve prepovedi diskriminacije na podlagi invalidnosti. V letu 2008 smo vnovič prejeli nekaj podobnih pobud predstavnikov gluhih ob bližajočih se volitvah v državni zbor. Pobudniki so se obrnili tudi na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev v programih RTVS

Naše posredovanje je bilo v letu 2008 le deloma uspešno. Vodstvo RTVS in TV Slovenija na naše mnenje ni odgovorilo; prejeli pa smo pisna pojasnila vodstva Multimedijskega centra (MMC) RTVS, ki je odgovoren za storitve teleteksta. Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev v programih RTVS je dala le telefonsko pojasnilo, da je bila končna rešitev kompromisna in sprejeta v dogovoru s predstavniki gluhih gledalcev. TV Slovenija je tej skupini gledalcev (z izjemo prvega predvolilnega soočenja) zagotovila možnost neposrednega spremljanja s tolmačenjem v znakovni jezik pri samopredstavitvah kandidatnih list. Prilagojeno spremljanje predvolilnih soočenj pa je bilo mogoče šele naknadno (v ponovitvah oddaj), čeprav so bili tolmači neposredno navzoči ob snemanju oddaj. Izjave o dogovorni rešitvi so se izkazale kot zavajajoče. Pojasnilo o kompromisni rešitvi so predstavniki gluhih zavrnili kot neresnično in opozorili, da se organ sploh ni opredelil do njihovih trditev o diskriminatornosti uredniške politike TV Slovenija. Hkrati smo sprejeli tudi nekaj ogorčenih odzivov gluhih, ki ponovitev oddaj niso mogli spremljati zaradi njihovega neprimernega termina. Na sporedu so bile namreč ob 15. uri, ko je večina zaposlenih še na delovnih mestih. Ugotovili smo, da za rešitev s ponovitvami predvolilnih soočenj ni videti nobenega razumnega razloga, celotni finančni stroški za storitve tolmačenja pa so nizki.

Obžalujemo, da naša opozorila niso naletela na ustrezen odziv vodstva TV Slovenija in RTV Slovenija. Njihovo ravnanje nas utrjuje v prepričanju, da z izjemo MMC, ti organi ne spoštujejo načel dobrega upravljanja. TV Slovenija tudi ni sprejela našega priporočila, naj tolmačenje v znakovni jezik zagotovi tudi pri drugih ključnih informativnih oddajah, ki potekajo v živo (npr. v dnevnikih). Pobuda je bila torej deloma utemeljena, saj razumne prilagoditve za spremljanje TV-programa niso bile ustrezno zagotovljene. Problem kaže, da je treba to vprašanje urediti s predpisi. 10.0 -25/2007

Natisni: