Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stranke nosijo morebitne posledice neustreznega zapisa naslova za vročanje

Zapis nepravilnega oziroma pomanjkljivega naslova za vročanje na uradnih dokumentih lahko povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice. Četudi so takšni dokumenti pravilno vročeni, pa takšen zapis zagotovo ni v skladu z načelom dobrega upravljanja.e obrnil pobudnik zaradi nepravilnega zapisa njegovega naslova na pošiljkah davčnega organa, t. j. brez navedbe zaselka Sv. Anton, čeprav je to sestavni del njegovega stalnega prebivališča, hkrati pa imata tako Sv. Anton kot tudi naselje Pobegi ulico z istim imenom – Kortina ter pri tem še skupno poštno številko 6276 Pobegi.

Kot je izhajalo iz dokumentacije v pobudi, je naslov na kuvertah sedaj pravilen, medtem ko je na odločbah še vedno pomankljiv. Finančna uprava RS (v nadaljevanju Furs) je pobudniku v mesecu oktobru 2017 pojasnila, da gre za različno funkcionalnost sistemov, v katerih se dokumenti ustvarjajo oziroma gre za tehnične omejitve, da pa bo Furs nadaljeval z aktivnostmi za odpravo pomanjkljivosti.

Varuh je junija 2018 na Furs naslovil poizvedbo, kako z navedenimi aktivnostmi napredujejo oziroma kdaj bodo omejitve za pravilen zapis naslova odpravljene. Prejeli smo odgovor, da se isti problem pojavlja pri vseh zavezancih, ki imajo v naslovu navedbo zaselka, ki ni enak kraju pošte. Odprava navedene omejitve pa lahko poteka zgolj s postopnim prilagajanjem sistema. Po planu naj bi bili vsi odmerni sistemi urejeni v letošnjem letu, sistem letne odmere dohodnine pa se bo urejal in dopolnjeval v letu 2019. Takrat bo zagotovljena celovita rešitev za vse zavezance.

Varuh šteje pobudo za utemeljeno, saj lahko nepravilen oziroma pomanjkljiv zapis naslova strank oziroma zavezancev na uradnih dokumentih povzroči mnoge nevšečnosti ali celo izgubo kakšne pravice. Četudi so takšni dokumenti pravilno vročeni, pa takšen zapis zagotovo ni v skladu z načelom dobrega upravljanja. Varuh tako opozarja na pomembnost vzpostavitve ustreznega sistema evidentiranja naslovov, pri vseh organih oblasti. 14.5-27/2018

Natisni: