Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zgolj elektronsko sporočilo stranki za prekinitev postopka ni dovolj

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica, ki je želela skleniti zakonsko zvezo s partnerjem, državljanom Nigerije. Dan pred poroko je s strani Upravne enote Škofja Loka (v nadaljevanju: UE ŠL) prejela elektronsko sporočilo, s katerim so jo obvestili, da poroke, predvidene za naslednji dan ne morejo izpeljati, ker so bili s strani policijske postaje Škofja Loka zaseženi originalni dokumenti zaročenca in so v fazi preverjanja. Dokler postopek s strani policije ne bo končan, tudi ni pogojev za veljavno sklenitev zakonske zveze.

Varuh je v tej zvezi na UE ŠL naslovil dve poizvedbi. Prejeta odgovora upravnega organa nista bila prepričljiva, zato je Varuh zavzel stališče, da o tako pomembni odločitvi v postopku - da se le-ta ne more nadaljevati, zgolj obvestilo stranki po elektronski pošti ne more zadoščati, temveč bi bilo treba slediti 5. točki prvega odstavka 153. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP). Upravni organ bi torej ob ugotovitvi obstoja vprašanja brez rešitve katerega sklenitev zakonske zveze ni mogoča (preverjanje dokumentov), moral izdati sklep o prekinitvi postopka ter pobudnici in njenemu zaročencu kot strankam dati tudi možnost pravnega sredstva zoper takšno odločitev.  

Varuh je tako v ravnanju UE ŠL prepoznal kršitev pravice do pravnega sredstva in pobudo šteje za utemeljeno. 14.5-2/2018


Natisni: