Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina Nova Gorica aktivna pri izgradnji nove telovadnice Osnovne šole Dornberk

Varuh je prejel nepodpisano pismo staršev otrok iz Dornberka in Prvačine, v katerem opozarjajo, da so otroci ogroženi zaradi dotrajanosti telovadnice, ki je pokrita z azbestno kritino, ob dežju zamaka, poleti je v njej prevroče, pozimi pa premrzlo. Pismo je poudarjalo, da vodstvu šole ni mogoče očitati ničesar, pač pa je za takšno stanje odgovorna občina kot ustanoviteljica javnega zavoda. Na Varuha so se obrnili v upanju, da lahko naredimo nekaj, «da bo Mestna občina Nova Gorica prisluhnila svojim občanom, ki ne bivajo v samem središču Nove Gorice«.

Varuh načelno ne obravnava anonimnih pobud, kljub temu pa smo z omenjenim pismom seznanili župana občine Nova Gorica in ga prosili, da se opredeli do očitkov na račun občine in nas seznani, kako namerava težave razrešiti.

Župan Mestne občina Nova Gorica nam je poslal odgovor, v katerem poudarja, da občina aktivno rešuje obravnavani problem, za kar ima v letošnjem proračunu tudi zagotovljena sredstva, problem pa naj bi bil razrešen z izgradnjo nove večnamenske dvorane, kjer naj bi pouk začel potekati v začetku šolskega leta 2016/17.

Župan je opozoril, da dotrajana telovadnica v šolskem letu 2015/2016 ne bo več v uporabi, zato bo moralo vodstvo šole najti ustrezno začasno rešitev.  
Primer objavljamo tudi v pričakovanju, da ga bo prebral tudi kdo od anonimnih pobudnikov in se prepričal, da občina aktivno razrešuje obravnavano problematiko. Varuh zato pobudnikom priporoča, naj se aktivno vključijo tudi v iskanje začasnih rešitev, ki jih bo treba sprejeti za čas do izgradnje nove telovadnice. 5.8-16/2015

Natisni: