Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nezakonito zaposlovanje varnostnikov za določen čas

Pobudnik je v pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) navajal, da je približno tri leta zaposlen v družbi, ki se ukvarja z dejavnostjo zasebnega varovanja, ves čas za določen čas na istem delovnem mestu (varnostnik) in za opravljanje istega dela (varovanje premoženja). Kot razlog zaposlitve je v vseh pogodbah o zaposlitvi naveden začasno povečan obseg dela. Pobudnik je navajal še, da je v družbi zaposlenih cca. 90 delavcev, ki jim na enak način kot njemu delodajalec podaljšuje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Vsi so starejši od 45 let. Vsi delavci, mlajši od 45 let, pa naj bi dobili pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pobudnik se je strinjal, da v zvezi z obravnavo njegove pobude opravimo poizvedbo pri Inšpektoratu RS za delo (IRSD), vendar pa zaradi strahu pred posledicami ni želel biti imenovan. Niti se na IRSD ni upal obrniti sam.

IRSD nam je v odgovoru pojasnil, da je pristojni inšpektor pri delodajalcu inšpekcijski nadzor opravil že pred našim posredovanjem. Pri tem je ugotovil kršitev prvega odstavka 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 21/2013, ZDR-1), ki se nanaša na razloge za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V zvezi z omenjeno kršitvijo je bil uveden postopek o prekršku. Postopek o prekršku pa je bil zoper omenjenega delodajalca uveden tudi zaradi ugotovljene kršitve 148. člena ZDR-1 v zvezi z letnim razporedom delovnega časa. Zaradi kršitve 148. člena ZDR-1 je bila delodajalcu izdana še ureditvena odločba.

Inšpekcijski nadzor pa je bil opravljen tudi pri povezani družbi. Inšpektorica je ugotovila kršitev prvega odstavka 54. člena ZDR-1, za kar bo uveden postopek o prekršku. Delodajalcu je izrekla tudi opozorilo glede izvajanja določbe 56. člena ZDR-1, ki se nanaša na posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V opozorilu je inšpektorica še navedla, dače delodajalec nepravilnosti ne bo odpravil, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z zakonom. Inšpektorica je ugotovila še kršitev drugega odstavka 148. člena ZDR-1 glede letnega razporeda delovnega časa, za kar je bil uveden postopek o prekršku in izdana ureditvena odločba.

Po poročanju obeh inšpektorjev prihaja med obema družbama do »veriženja« pogodb o zaposlitvi za določen čas.»Veriženje« poteka na način, da so delavci najprej za določen čas zaposleni pri eni, nato pa še pri drugi družbi, kot razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa se v obeh družbah vedno znova pojavlja »začasno povečan obseg dela«. V zvezi z navedenim je IRSD pojasnil, da postopek še ni zaključen, ter da je v teku zbiranje dokazov, med drugim tudi v zvezi z morebitno storitvijo kaznivega dejanja.

Pobudo  štejemo za utemeljeno, saj je IRSD dejansko ugotovil nezakonito "veriženje" pogodb o zaposlitvi za določen čas. Pričakujemo, da se bo/je z ukrepanjem IRSD uredil tudi status zaposlitve pobudnika. Sicer pa , smo pobudniku svetovali, da se na IRSD obrne sam, saj je IRSD dolžan varovati tajnost vira prijave. Če pa delodajalec ne bo sledil zahtevam inšpektorjev (ti ga namreč lahko le kaznujejo, ne morejo pa ga prisiliti v dejanje), pa bo preoblikovanje pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas lahko uveljavljal na delovnem sodišču. 4.1-137/2013

Natisni: