Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Birokratska togost kot ovira pri opravljanju preizkusov nadarjenosti

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s problemom opravljanja sprejemnega preizkusa za vpis v srednjo šolo. Pisala je mati učenke, ki se je želela vpisati bodisi na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani ali pa na Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, saj je želela šolanje nadaljevati v smeri balet. Opraviti bi morala preizkus nadarjenosti, vendar je bil čas preizkusa določen tako, da dekle ni moglo iti na preizkus v istem dnevu v Ljubljano in v Maribor. V Ljubljani je bil preizkus organiziran ob 9. 30. uri, v Mariboru pa ob 11. uri. Dekle je skupaj s starši na obe šoli napisalo prošnjo za prerazporeditev v drugo skupino, vendar je bila na obeh šolah zavrnjena.  

Obe šoli smo prosili za pojasnilo, saj smo menili, da bi bilo mogoče prošnji tudi ugoditi - ob sklicevanju na peto točko 14. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Ur. list RS, 12/06, 12/08, 107/12), ki govori o določitvi drugega termina kandidatu, ki ima za opravičilo utemeljen razlog.

Iz ljubljanskega konservatorija so nam odgovorili, da omenjeni pravilnik ne predvideva, da bi šole med seboj usklajevale termine za opravljanje preizkusov, saj je slednje treba opraviti za veliko število kandidatov (vsako leto okrog 200) v dveh dneh. Kljub temu pa je direktor obljubil, da bodo bolj pozorni in da bodo ure za preizkus vendarle skušali uskladiti z mariborskim konservatorijem. Ravnateljica mariborskega konservatorija pa je odgovorila, da po njenem mnenju opravljanje preizkusa nadarjenosti na dveh šolah ne spada med utemeljene razloge za prilagoditev termina.

Pobudo smo šteli za utemeljeno, saj smo prepričani, da uskladitev terminov za preizkuse med dvema šolama in primeren razpored kandidatov, ki so bolj oddaljeni od obeh šol, ne bi smel predstavljati velike težave. Bilo bi prijaznejše do mladostnikov, ki si  želijo izobraževati na umetniški gimnaziji. 5.8-16/2013

Natisni: