Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Diskriminacija pri priznanju višine letnega dopusta

Prejeli smo pobudo, katere vsebina se je nanašala na določilo četrte točke 47. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Kolektivna pogodba). Po tem členu se delavcu glede na socialne in zdravstvene razmere letni dopust poveča za dva dni, če je delavka mati otroka do deset let starosti ali delavec oče samohranilec.

Ministrstvo za šolstvo in šport RS (Ministrstvo) smo kot stranko podpisnico Kolektivne pogodbe prosili za pojasnilo razlogov, ki so utemeljevali opredelitev, po kateri materam pravica do navedenega povečanja letnega dopusta pripada v vsakem primeru, očetom pa le, če so samohranilci. Ministrstvo nam je prvotno pojasnilo, da je bila Kolektivna pogodba v takšni obliki sprejeta že pred sedemnajstimi leti, zato nam Ministrstvo ni znalo pojasniti razlogov za ureditev.

Ministrstvo smo opozorili, da starost ureditve ne sme biti razlog za neustrezno ureditev. Opozorili smo jih na določbe Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO), ki zagotavljajo enako obravnavanje ne glede na spol. Različna obravnava pri pogojih dela zaradi spola je mogoča izključno v primerih, ko zaradi narave posameznih poklicnih dejavnosti ali konteksta njihovega opravljanja taka značilnost predstavlja bistveno in odločilno poklicno zahtevo, in sicer pod pogojem, da je cilj zakonit in zahteva ustrezna ter potrebna ali če tako v skladu s pravnim redom Evropske unije določa poseben zakon. Pogoje za enako obravnavo oseb ne glede na spol morajo skladno z določbo 7. člena ZUNEO ustvarjati tudi ministrstva. Še dodatno smo opozorili na nejasnost pojma "samohranilec", ki ni nikjer definiran in zato ne more biti v korist pravni varnosti oseb.

Prejeli smo odgovor Ministrstva, da bo minister za šolstvo in šport Vladi RS predlagal, da ga pooblasti za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi in bo skušal s sopodpisniki Kolektivne pogodbe doseči ustrezno ureditev izpostavljenega vprašanja. Pobuda je bila utemeljena. (4.1-18/2011)

Natisni: