Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Skupinska psihofizična rehabilitacija otrok in mladostnikov, ki so preboleli raka

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnica zatrjevala kršenje pravic oseb, ki so kot otroci preboleli raka. Trdila je, da so se te osebe v preteklosti lahko udeleževale skupinske psihofizične rehabilitacije na račun sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zahtevala je, da bi morali tovrstno rehabilitacijo kot pravico zapisati v Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ). Navedla je, da je projektna skupina, ki je pripravljala zadnje spremembe in dopolnitve POZZ, menila, da ta rehabilitacija ne spada med programe, ki so financirani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Iz teh sredstev naj bi se zagotavljalo le zdravljenje in medicinska rehabilitacija, ne pa tudi socialna rehabilitacija. S predlogom za dopolnitev pravil se je pobudnica že obrnila na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Navedla je, da so za več mladostnikov lani prosili za plačilo skupinske psihofizične rehabilitacije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa so bile vse prošnje zavrnjene. Trdila je, da so bile prošnje v preteklosti (tudi v letu 2007) ugodno rešene, pri čemer se pravila niso spreminjala.

V zvezo s problematiko smo poizvedovali na ZZZS. V odgovoru so se pristojni izognili Varuhovi zahtevi, naj pojasnijo razloge in podlage, zaradi katerih so bile v preteklosti vloge za priznavanje skupinske psihofizične rehabilitacije otrok odobrene (navedli so podatek 30 otrok do konca leta 2007). Zagotovili so, da je skupina za POZZ sklenila, da prouči izsledke raziskav in drugo dokumentacijo, ki podpirajo trditve pobudnice. Zavezali so se, da bodo nato vprašanja, na katera je opozorila pobudnica, proučili v okviru razmisleka o celotnem sistemu zdraviliškega zdravljenja.

ZZZS smo sporočili, da je treba problem urediti na sistemski ravni tako, da različno obravnavanje mladih, ki so preboleli težko bolezen, ne bo prepuščeno odločitvi posameznika. Predlagali smo, da skupina za POZZ pri svoji odločitvi kar najbolj upošteva izsledke raziskav, ki so bile opravljene v zvezi s tem. 11.4-6/2009

Natisni: