Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob službo zaradi epilepsije

Pobudnik nam je posredoval pritožbo, naslovljeno na delodajalca, večjo trgovsko hišo. Navedel je, da je že nekaj dni po nastopu dela prodajalca k njemu prišla poslovodkinja z vprašanjem, zakaj na razgovoru za službo ni povedal, da ima epilepsijo. Od njega je najprej zahtevala, naj poda odpoved pogodbe o zaposlitvi, nato pa mu je pripravila sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi in zahtevala, da ga podpiše. Pobudnik je ponujeni sporazum odnesel odvetniku, delodajalca pa v dopisu, ki nam ga je posredoval v vednost, prosil za premestitev v drugo poslovalnico. Menil je še, da je poslovodkinja nepooblaščeno pridobila njegove zdravstvene podatke.

Pobudniku smo pojasnili, da mu neposredno ne moremo pomagati, saj Varuh nima pristojnosti do zasebnih delodajalcev. Odsvetovali smo mu podpis sporazuma, ki mu ga je pripravila poslovodkinja. Če se z delodajalcem ne bo mogel uspešno dogovoriti, smo mu svetovali, naj poda prijavo na Inšpektorat RS za delo. Na nas pa se lahko ponovno obrne, če bo menil, da inšpektorat ni ravnal skladno s svojimi pristojnostmi. V zvezi z zlorabo osebnih podatkov iz zdravstvene kartoteke pa lahko poda prijavo Informacijskemu pooblaščencu.

Če so bile navedbe pobudnika točne, potem je bil žrtev diskriminacije. Zato smo njegovo pobudo šteli za utemeljeno, nismo pa mu mogli pomagati drugače, kot je navedeno. 4.1-48/2009

Natisni: