Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Pobudnica se je pritožila zoper delodajalca (družbo z omejeno odgovornostjo). Navedla je, da ji je na nepravilen način poskušal vročiti odpoved pogodbe o zaposlitvi. Dne 25. 2. 2009 jo je v času bolniškega staleža obiskal pooblaščeni vročevalec delodajalca. Želel ji je vročiti pismo delodajalca, ki pa ga ni hotela sprejeti, zato ga je po zatrjevanju pobudnice odnesel s seboj in ga ni niti poskušal pustiti v stanovanju ali hišnem predalčniku, kar bi moral storiti po veljavni zakonodaji. Dne 11. 3. 2009 se je pobudnica oglasila na Inšpektoratu RS za delo (IRSD). Inšpektorica ji je pojasnila, da je bilo ravnanje delodajalca pravilno in da ji ne more pomagati drugače, kot da ji priskrbi fotokopijo odpovedi.

Opravili smo poizvedbo pri IRSD. Zanimalo nas je, na podlagi česa je inšpektorica za delo ugotovila, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi pobudnici vročena pravilno. IRSD nas je v odgovoru obvestil, da je pristojna inšpektorica v inšpekcijskem postopku pri delodajalcu ugotovila, da je ta glede na poslovne rezultate začel racionalizacijo proizvodnje, med katero je spadalo tudi zmanjšanje števila delavcev. Skladno s tem je izvedel predpisani postopek za odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev. V zvezi s postopkom odpovedi pogodbe o zaposlitvi pobudnici je delodajalec inšpektorici v pregled predložil pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in izpolnjeno vročilnico za osebno vročanje, iz katere izhaja, da pobudnica pisanja ni želela sprejeti, na kar ji je bilo pisanje skladno s 144. členom Zakona o pravdnem postopku puščeno v poštnem nabiralniku. Delodajalec je s tem inšpektorici izkazal zakonsko predpisane procesne predpostavke za pravilno vročitev in s tem zakonito podano odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Delodajalec je tako trdil, da je vročevalec pobudnici pisno odpoved pogodbe o zaposlitvi pustil v hišnem predalčniku, pobudnica pa je trdila, da to ni res. Pobude nismo mogli šteti za utemeljeno, saj Varuh ne more prevzemati pristojnosti drugih organov. Čigave navedbe so resnične, bo v konkretnem primeru lahko ugotovilo le delovno sodišče, pred katerim je imela pobudnica možnost vložiti tožbo. Delo IRSD smo tako ocenili kot korektno. 4.1-23/2009

Natisni: