Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Prisiljena v podpis sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi

Pobudnica, proizvodna delavka v invalidski delavnici, je opisovala šikaniranje, ki ga je doživljala na delovnem mestu. Direktor jo je šikaniral zaradi pogostih bolniških staležev. Po operaciji ji je bil določen štiriurni delavnik, ki ga delodajalec ni želel upoštevati. Prikazoval jo je kot nesposobno; rekel je, da zanjo nima primernega dela ter da naj da odpoved. Zaradi psihičnega nasilja delodajalca je dala prošnjo za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi.

S pobudnico smo takoj stopili v stik po telefonu in ji svetovali, kako naj ukrepa za zavarovanje svojih pravic iz delovnega razmerja. Pozneje smo ji nasvete še pisno posredovali. Ker je šlo za gospodarsko družbo, ji v odnosu do delodajalca nismo mogli neposredno pomagati. Pojasnili smo ji določbe Zakona o delovnih razmerjih o zagotavljanju varstva pred trpinčenjem na delovnem mestu in možnosti, ki jih ima delavec, kadar meni, da je žrtev trpinčenja. Napotili smo jo na Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD) in k odvetniku, s katerim se bo posvetovala o možnostih za izpodbijanje sporazumnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Pri delovnem sodišču lahko zaprosi tudi za brezplačno pravno pomoč. Podobni primeri se žal pogosto dogajajo. 4.1-41/2008

Natisni: