Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Od vložene ovadbe do razpisa prvega naroka za glavno obravnavo je preteklo sedem let

Pobudnika sta v letu 2004 policijo seznanila s sumom storitve kaznivega dejanja spolne zlorabe njune hčerke, ki je oseba z motnjo v duševnem razvoju. Storitve tega kaznivega dejanja je bil osumljen spremljevalec skupine na letovanju. Pobudnika vse od decembra 2004, ko sta se odzvala na vabilo Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, nista prejela nobenih informacij o nadaljnjem obravnavanju te zadeve.

Na poizvedbo Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je Okrožno državno tožilstvo v Kopru sporočilo, da je bila v tem primeru obtožba vložena v januarju 2008, zadnje procesno dejanje pa je bilo storjeno v marcu 2008, ko je Okrožno sodišče v Kopru odločalo o ugovoru zoper obtožbo. Glede na takšen podatek smo se obrnili na Okrožno sodišče v Kopru. Sodnik, ki je predmetno zadevo obravnaval, je pojasnil, da od septembra 2010 dalje obravnava le nujne obsežne priporne zadeve ter zato nepripornih zadev (kot je bila zadeva pobudnikov) »skoraj ni razpisoval«. Sporočil pa je, da je »glede na dopis Varuha človekovih pravic«, v predmetni zadevi razpisal glavno obravnavo za 14. In 21. 6. 2011.
        
Varuh je pobudo ocenil kot utemeljeno, saj je nedopustno, da je od prijave kaznivega dejanja do razpisa glavne obravnave zaradi kaznivega dejanja na škodo osebe z motnjo v duševnem razvoju poteklo toliko časa. Gre za nedopustno dolgo obdobje treh let in pol, ki so pretekle od prijave do vložitve obtožbe in nadaljnjih štirih let do razpisa naroka za glavno obravnavo. Očitno pa je šele posredovanje Varuha pripomoglo k premiku v obravnavanju zadeve.  6.2-4/2011

Natisni: