Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tudi z osebnimi podatki učencev je treba ravnati skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

Učiteljice prvih razredov osnovne šole so na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) naslovile vprašanje, ali smejo staršem bodočih prvošolčkov skupaj z vabilom na srečanje na prvi šolski dan vnaprej posredovati razporeditev učencev po oddelkih. Navedle so, da so to vedno storile v preteklih letih, saj so menile, da se starši s svojimi otroki lahko že prej pogovorijo, jim pojasnijo, kdo bodo njihove sošolke in sošolci, ter jih tako bolje pripravijo na prvo srečanje in novo okolje. Zanimalo jih je, ali s tem posegajo v katero od človekovih pravic oziroma ali morda kršijo Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

Šolska zakonodaja ne vsebuje skupnih zbirnih določb o zbiranju, hranjenju, uporabi, posredovanju in drugem obdelovanju osebnih podatkov, ki bi kot posebna ureditev veljale za celotno šolstvo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno le v zvezi s posameznimi vprašanji in v različnih zakonih – predvsem v zvezi s posameznimi vrstami zbirk podatkov. Zato se za vprašanja, ki jih šolska zakonodaja ne ureja, uporabljajo določbe splošne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Po ZVOP se osebni podatki lahko zbirajo, shranjujejo, spreminjajo, posredujejo ali drugače obdelujejo le, če je to določeno z zakonom ali če ima upravljavec zbirke pisno privolitev posameznika.

Pobuda je bila utemeljena. Imena in priimki učencev so osebni podatki. Učiteljicam smo sporočili Varuhovo mnenje, da je z vidika ZVOP vnaprejšnje posredovanje seznama učencev z razporeditvijo po razredih sporno. Priporočili smo, naj staršem z vabilom na prvi roditeljski sestanek tega ne posredujejo. Lahko pa si starši imena otrok in morebitne druge osebne podatke na prvem sestanku prostovoljno izmenjajo. 5.8-35/2009

Natisni: