Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Država ne zagotavlja pravice gluhih študentov do tolmača

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil gluhi študent, ki bi mu morala fakulteta omogočiti spremljanje predavanj in vaj s tolmačem. Pristojni organi, pri katerih smo poizvedovali (od fakultete, univerze, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVŠZT), do Vlade RS), so Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika razlagali v škodo gluhega študenta, češ da zakon v zvezi z izobraževanjem zagotavlja le 100 ur tolmačenja na leto. Tudi po Varuhovem posredovanju je kazalo, da država ni pripravljena izvajati obveznosti, ki izhajajo iz zakona, ki ga je sama sprejela. Pomemben premik se je zgodil šele na podlagi obravnave problematike gluhih v Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide in poznejšega poslanskega vprašanja. Junija 2008 je MVŠZT sprejelo stališče, ki ga je ves čas zagovarjalo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), da imajo gluhi pravico do tolmačenja vseh delov učnega procesa (predavanj, vaj) in da je 100 ur tolmačenja dodatno namenjeno urejanju določenih zadev na primer v referatu za študentske zadeve, v knjižnici in podobno.

Za uresničitev tega stališča se je MVŠZT zavezalo zagotoviti dodatna finančna sredstva, kar naj bi bilo upoštevano pri pripravi nove uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov. Po pregledu objavljenega predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do leta 2008, smo ugotovili, da MVŠZT svoje zaveze ni uresničilo. Zato smo septembra 2008 ponovno prosili za pojasnilo, ki pa smo ga prejeli šele po objavi Uredbe v Uradnem listu RS. Uredba ni bila v ničemer dopolnjena oziroma spremenjena tako, da bi omogočala posameznim zavodom, v katerih se izobražujejo gluhi študenti, pridobiti dodatna sredstva za plačilo tolmačev v slovenski znakovni jezik.

V prizadevanjih za zagotovitev pravice gluhim do tolmača pri študiju tako nismo bili uspešni. Prizadevanja za uveljavitev pravic gluhih, ki jim jih zagotavljajo predpisi, bomo zato nadaljevali in na pravice gluhih v prihodnje še glasneje opozarjali. 5.8-2/2008

Natisni: