Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Slaba povezava z internetom

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica glede težav v zvezi z elektronskim komunikacijskim omrežjem, saj naj bi ji na območju bivanja ne omogočalo funkcionalnega dostopa do interneta oziroma primerne hitrosti prenosa podatkov. 

 

Varuh je Občino Cankova zaprosil za pojasnila glede dostopnosti končnih uporabnikov do elektronskega komunikacijskega omrežja na območju pobudnice ter morebitne ukrepe oziroma predvidevanja za izboljšanje te dostopnosti.  

 

Občina Cankova je Varuhu med drugim pojasnila, da si prizadeva na celotnem območju občine izgraditi odprto širokopasovno omrežje. V tej smeri se že več kot deset let ob izgradnji druge komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija) hkrati polaga tudi elektronsko komunikacijsko omrežje. Tako je bilo koncem leta 2016 z elektronskim komunikacijskem omrežjem pokritih več kot 85 odstotkov občine. Ostalo predstavljajo »sive lise«, kamor sodi tudi območje pobudnice. Občina Cankova si prizadeva tudi na teh območjih zagotoviti ustrezno komunikacijsko omrežje. V tej smeri je Občina Cankova v letu 2016 podpisala pogodbo z določeno družbo, ki je v istem letu izdelala »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Cankova«. Ta družba naj bi v naslednjih mesecih pristopila k izvedbi pogodbe.  

 

Na podlagi pobude in prejetega odgovora Občine Cankova je Varuh ugotovil, da ni izkazanih dovolj utemeljenih okoliščin, ki bi opravičevale morebitno nadaljnje Varuhovo posredovanje. Občina Cankova si namreč tudi na območju pobudnice trudi zagotoviti ustrezno komunikacijsko omrežje.

Pobuda je bila neutemeljena. 8.2-1/2017

Natisni: