Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Kadar posamezniku odrekamo pravico, mu moramo zagotoviti možnost pravnega varstva


Pobudnica nas je obvestila, da je bil v zapuščinskem postopku po hčerinem pokojnem očetu sklenjen dedni dogovor h kateremu center za socialno delo ni podal soglasja.

Pobudnica je center za socialno delo zaprosila za odločbo, ki bi ji omogočila vložitev pravnega sredstva, saj je odločitev centra za socialno delo, da ne poda soglasja k sklenjenemu dednemu dogovoru po mnenju pobudnice napačna in v nasprotju z otrokovo koristjo. Takšna odločba ni bila izdana.

Po opravljeni poizvedbi smo od centra za socialno delo namesto pojasnila o tem, zakaj odločba ni bila izdana, prejeli pojasnilo o razlogih, da soglasja niso podali. Centru  smo pojasnili, da se ne moremo spuščati v vsebino odločanja in opozorili, da je v tovrstnih primerih nujna izdaja ustrezne odločbe, saj je le tako stranki omogočeno, da v primeru nestrinjanja z odločitvijo uporabi pravno sredstvo, s katerim lahko doseže presojo stališča s strani višje stopenjskega organa.

Naše mnenje je bilo upoštevano in odločba je bila izdana. 11.2-4/2016

Natisni: