Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajni postopek in kaznovanje odvetnika

Pobudnik nas je seznanil, da je zaradi nepravilnosti pri delu odvetnika 28. 11. 2013 podal prijavo na disciplinske organe Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Odvetniku je očital kršitev poklicne tajnosti, zaradi česar naj bi zlorabil zaupanje v razmerju stranka – odvetnik in kršil 77. b člen Statuta odvetniške zbornice. Na tej podlagi je disciplinski tožilec OZS zoper odvetnika in njegovo odvetniško pisarno vložil zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka, vendar se je zaradi dolgotrajnosti postopka zoper odvetnika pobudnik zatekel za pomoč tudi k Varuhu.

Večkrat smo se obrnili na OZS in zaprosili za pojasnilo o poteku disciplinskega postopka. Dne 19. 5. 2016 smo prejeli odgovor OZS, da je disciplinski postopek zoper odvetnika zaključen, kar je izhajalo tudi iz odločitve disciplinske komisije ll. stopnje, z dne 18. 1. 2016. Iz nje je bilo razvidno, da je bila odvetniku zaradi kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica pred disciplinsko komisijo I. stopnje določena kazen v skupni višini 1.800 evrov in povprečnina v višini 300 evrov, prav takšna povprečnina pa mu je bila določena tudi s sklepom disciplinske komisije ll. stopnje.

Prepričani smo, da je bila pobuda Varuhu utemeljena, saj ne moremo mimo dejstva, da je disciplinski postopek pred disciplinskimi organi OZS trajal več kot dve leti. Tako dolgo čakanje na odločitev tistim, ki so bili z ravnanjem odvetnika prizadeti in ki velikokrat nadaljevanje (sodnih) postopkov povezujejo prav z odločitvijo disciplinskih organov zbornice, vsekakor lahko omaje zaupanje v postopek, ki ga zbornica vodi zoper svoje člane. Tudi prijava odvetnika je bila očitno utemeljena, ob tem pa smo prepričani, da so (tudi) posredovanja Varuha pospešila disciplinski postopek zoper odvetnika. 6.8-27/2014

Natisni: