Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Za pomoto se je treba (vsaj) opravičiti

V primeru nepravilnosti v postopanju državnega organa, torej tudi sodišča, v razmerju do prizadetega posameznika je na mestu (vsaj) opravičilo. Prav je, da do njega pride čim prej po neljubem dogodku.

Takšen je bil primer ene izmed pobudnic, ki pomotoma prejela vabilo sodišča za zaslišanje, saj z obravnavano zadevo ni bila povezana. Zato je pobudnica poklicala na sodišče in referentki pojasnila, da ne gre za pravo osebo, pri čemer ji je uslužbenka sodišča zagotovila, da bo o tem sestavila uradni zaznamek. Pobudnica je na tej podlagi zadevo štela za zaključeno.

Po petih mesecih pa sta na njen dom prišla policista z odredbo za privedbo na glavno obravnavo in jo odpeljala na policijsko postajo. Po pojasnjevanju pobudnice so policisti zadevo preverili na sodišču, kjer so ugotovili, da ne gre za pravo osebo, zato sta jo policista odpeljala domov.

Pobudnica je istega dne poslala dopis sodnici, vendar odgovora nanj ni prejela. Po 12 dneh je poslala dopis še predsedniku sodišča, v katerem je pojasnila nastalo situacijo in prosila za obrazložitev njenega primera ter zagotovilo, da v obravnavani kazenski zadevi ne bo več vabljena kot priča, hrkati pa je pričakovala tudi opravičilo.

Ker odgovora po skoraj mesecu dni ni prejela niti od predsednika sodišča, je prosila za posredovanje Varuha.

Na tej podlagi smo se za pojasnilo zadeve pobudnice obrnili na predsednico Okrožnega sodišča v Mariboru. Medtem je pobudnica vendarle prejela odgovor predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru s pojasnilom, da je bil zoper njo pomotoma odrejen prisilni privod na glavno obravnavo ter da je sodnica ob ugotovitvi napake prisilni privod takoj preklicala, tako da pobudnica ni bila privedena na sodišče. Sodišče ji je tudi podrobno pojasnilo nastalo situacijo ter izhajajoč iz poročila zakonite sodnice navedlo, da le-ta obžaluje dogajanje, do katerega je prišlo zaradi podpisa napačne odredbe za prisilni privod in, da se zaveda, da je bilo dogajanje za pobudnico izjemno neprijetno. Hkrati se je za neljubo napako opravičil tudi predsednik Okrajnega sodišča.

Varuh je nato prejel tudi odgovor predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru z zagotovilom, da pobudnica v predmetni kazenski zadevi Okrajnega sodišča ne bo več vabljena na narok. Za vse nevšečnosti vsled pomote glede odredbe prisilnega privoda se je ponovno opravičila tudi predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru.

Varuh je pobudo štel za utemeljeno, očitno pa je tudi naše posredovanje pri pristojnem sodišču sprožilo reakcijo oziroma odpravo morebitnih nadaljnjih nepravilnosti. Pozdravili smo tudi opravičilo pobudnici za nastale nevšečnosti zaradi pomote pri vabljenju, čeprav bi bilo prav, da bi to sodišče storilo samoiniciativno, predvsem pa nemudoma po ugotovljeni napaki za katero je bilo samo odgovorno. 6.3 - 84 / 2014

Natisni: