Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ko odvetnik nasprotno stranko primerja z diktatorjem


Pobudnika so prizadele navedbe odvetnika nasprotne stranke v nepravdnem postopku. Ta je v pripravljalni vlogi med drugim zapisal: "Sprememba dosedanjih stališč in navedb predlagatelja pomeni za nasprotnike skrajno neljubo in neprijetno presenečenje. Ne želijo podajati neokusnih in morda grobih primerjav, vendar je ravnanje predlagatelja primerjati z ravnanji nemškega diktatorja iz pred 70 let, ko je nenehno tarnal nad domnevnimi krivicami, vendar vselej, ko je svoje dosegel zahteval nove pravice."

Ker smo menili, da ima lahko izpostavljena primerjava odvetnika v pripravljalni vlogi sodišču tudi znake kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica iz 7. (neprimerno ali žaljivo obnašanje ali izražanje pri opravljanju odvetniškega poklica) in 14. (smešenje, zaničevanje, zmerjanje nasprotne stranke ali grožnje), točke 77. a člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, smo skladno s 64. členom Zakona o odvetništvu disciplinskemu tožilcu Odvetniške zbornice Slovenije dali pobudo, da oceni, ali ne gre v tem primeru za kršitev dolžnega ravnanja in če, da zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper odvetnika.

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije nas je obvestil, da je disciplinski tožilec na podlagi naše prijave vložil zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka zoper imenovanega odvetnika. Hkrati je zbornica zagotovila, da nas bo po pravnomočnem končanju disciplinskega postopka, z odločitvijo disciplinskih organov, seznanila. Pobudo smo ocenili za utemeljeno, odločanje disciplinskih organov odvetniške zbornice pa bomo še naprej spremljali. 6.8-22/2011

Natisni: