Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Neživljenjski pogoji za vpis v evidenco brezposelnih

Pobudnik se je obrnil na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), ker je pristojna območna služba Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) zavrnila njegovo vlogo za vpis v evidenco brezposelnih in zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. Napisal je, da je bil zaposlen, popoldne pa je opravljal dejavnost samostojnega podjetnika. Zaposlitev je 31. 7. 2009 izgubil. Navedel je, da mu popoldanska obrt ne prinaša toliko dohodka, da bi lahko od tega živel, pokril je lahko le davke in prispevke. Pojasnil je, da se je na odločitev območne službe ZRSZ pritožil.

Varuh je drugostopenjski organ zaprosil za kopijo odločbe, ki bo pobudniku izdana. Ugotovili smo, da je ZRSZ pri odločanju spoštoval zakonski rok. Iz prejete kopije odločbe pa smo še ugotovili, da je pristojni organ pri odločanju dosledno spoštoval določbe ZZZPB, po katerih se za brezposelno šteje tudi oseba, ki je bila do nastanka brezposelnosti v delovnem razmerju in hkrati samozaposlena, njen dobiček iz dejavnosti pa ni presegel zneska zajamčenega nadomestila plače v zadnjem koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti. V konkretnem primeru je pobudnik iz naslova samostojne dejavnosti v letu 2008 ustvaril 2.663,00 evra dobička iz dejavnosti, s čimer pa je kljub izgubi zaposlitve presegel cenzus za vpis v evidenco brezposelnih oseb, ki je za leto 2008 obsegal 2.282,21 evra. Po mnenju ZRSZ bi si pobudnik lahko socialno varnost zagotovil sam s pridobivanjem dohodkov iz samostojne dejavnosti. V njegovem primeru torej izguba zaposlitve ni pomenila izpolnitve pogoja za pridobitev statusa brezposelne osebe.

Varuh pobudniku ni mogel pomagati tako, kot je ta pričakoval. Čeprav sta organa prve in druge stopnje spoštovala predpise in odločala skladno z njimi, Varuh meni, da je veljavna ureditev neživljenjska. Meni, da z nekaj manj kot 400 EUR preseganja cenzusa v letu 2008 pobudnik zagotovo ne more preživeti nekaj naslednjih mesecev oziroma do tedaj, ko bo izpolnil pogoj za vpis v evidenco brezposelnih oseb ali si našel novo zaposlitev.

Zato varuh predlaga ustrezno spremembo ZZZPB, za kar so se pristojni zavezali v odgovoru Varuhu.

4.2-26/2009

Natisni: