Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vključitev v program javnih del je omejena na eno leto

Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) obrnila z vprašanjem, ali se ji po preteku enega leta lahko podaljša pogodba za opravljanje dela v programu javnih del. Navedla je, da ima otroka s posebnimi potrebami in ji zaposlitev v programu javnih del ustreza tudi zaradi obveznosti do otroka. Zaposlitev v tem programu bi rada ohranila tudi po preteku enega leta, za katero ima sklenjeno pogodbo.

Pobudnici smo pojasnili, da javna dela kot lokalne ali državne zaposlitvene programe ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Skladno s 53. členom tega zakona je brezposelna oseba lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, razen nekaterih izjem (gre za invalide, ženske, starejše od 53 let, in moške, starejše od 55 let).

Kljub izjemnemu primeru pobudnice smo ji lahko svetovali le, naj čim bolje sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo in zavodom za zaposlovanje, ki ji lahko pomagata pri iskanju primerne zaposlitve po izteku pogodbe o opravljanju javnega dela. Varuh se namreč tudi v takih primerih ne more zavzeti za spregled katerega od zakonsko določenih pogojev, kot tudi ne more dati pristojnim organom kakršnih koli smernic za odločanje, ki ne bi bilo skladno z veljavnimi predpisi.

Glede na to, da je bil veljavni zakon sprejet že v letu 1991, nekatere rešitve ne ustrezajo več potrebam in dejanskemu stanju. Tudi glede smiselnosti podaljšanja pogodb o opravljanju javnih del na več kot eno leto je Varuh v preteklosti že opozoril v svojih letnih poročilih. Zato bomo nastajanje novega Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti skrbno spremljali in v času javne razprave tudi podali svoje mnenje o predlaganih rešitvah. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pa smo tudi že predlagali spremembe predpisov, ki posameznikom ne omogočajo podaljševanja pogodb za opravljanje javnih del v programu javnih del. 4.2-23/2009

Natisni: