Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Nerazumljiv odgovor ministrstva za javno upravo

Pobudnik, vodja izpitnega centra ene od upravnih enot (UE), je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) posredoval pobudo, v kateri opisuje določene težave v zvezi z ureditvijo poslovnega časa in uradnih ur. Po tem, ko so že vpeljali spremembe poslovnega časa in uradnih ur, naj bi po treh tednih dobili telefonsko navodilo z Ministrstva za javno upravo (MJU), da tak poslovni čas in razpored uradnih ur ni v skladu z Uredbo o delovnem času v organih državne uprave, zato so se vrnili na stanje pred spremembo. Od MJU niso dobili niti pisnega soglasja niti pisne odklonitve soglasja k spremembi poslovnega časa in uradnih ur.

V zadevi smo na MJU naslovili poizvedbo, na podlagi katere je MJU pripravilo odgovor za UE in ga posredovalo v vednost Varuhu. Odgovor ministrstva je bil izrazito nejasen. Iz njega namreč nismo mogli razbrati, ali MJU daje soglasje k spremenjenemu poslovnemu času in uradnim uram, niti ali je takšno soglasje v konkretnem primeru sploh potrebno oziroma ali je sploh v pristojnosti MJU. Iz besedila smo razbrali, da MJU ne nasprotuje spremembi delovnega in poslovnega časa ter uradnih ur izpitnega centra, zato smo presodili, da naše dodatno ukrepanje ni več potrebno, saj je bila predlagana sprememba dejansko uvedena.

Posredovanje Varuha ocenjujemo za uspešno, saj je sprejeti poslovni čas predlagala UE. Ministrstvo pa smo opozorili, naj v prihodnje pripravlja odgovore tako, da bo njihova vsebina jasno razvidna. Če je organ pozvan k oddaji soglasja, naj soglasje poda ali ga zavrne pisno, lahko pa tudi pojasni, zakaj za to ni pristojen. Nesprejemljivo je, da organ v pisnem odgovoru ne naredi nič od navedenega, saj lahko takšno nejasno odgovarjanje povzroča zmedo, katere posledice vedno čuti posameznik kot končni uporabnik. Pobudo smo šteli za utemeljeno. 4.3-25/2009

Natisni: