Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno reševanje prednostnega socialnega spora

Pobudnik je Varuha človekovih pravic (Varuh) zaprosil za ponovno posredovanje v socialnem sporu (opr. št. Ps 1600/2008) na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Navedel je, da je bil v navedeni zadevi narok za glavno obravnavo, ki je bila razpisana in začeta 27. 5. 2009, preložen za nedoločen čas, zadeva pa se od tedaj ni premaknila.

Sodišče nas je v odgovoru na našo poizvedbo seznanilo, da sta bila na prvem naroku za glavno obravnavo 27. 5. 2009 sprejeta dokazna sklepa o izvedenstvu s specialistom medicine dela, prometa in športa ter o dopolnitvi opisov delovnih mest, ki jih je pobudnik opravljal in na katere se ocenjuje invalidnost. Vendar je bil dejansko izveden le dokazni sklep, ki se nanaša na pridobitev dopolnjenih opisov delovnih mest, saj je treba pred izdajo pisnega sklepa z medicinskim izvedenstvom razčistiti vprašanje vrste del in opravil, na katera se ocenjuje invalidnost. Tako je bila tožena stranka 11. 8. 2009 pozvana, naj v 15 dneh posreduje dopolnitev opisov del za določena delovna mesta. Šele na ponovni poziv je tožena stranka sodišču 22. 12. 2009 dostavila opise primerljivih delovnih mest z ocenami tveganja pooblaščene zdravnice medicine dela. S tem so bili po sporočilu sodišča izpolnjeni pogoji za izdajo pisnega sklepa o realizaciji dokaznega sklepa z izvedencem specialistom medicine dela, prometa in športa.

Predsednica delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je v odgovoru poudarila, da je bil v obravnavanem primeru presežen standard sojenja v razumnem roku, saj je od vložitve tožbe poteklo že več kot štiri leta, zadeva pa pred prvostopenjskim sodiščem v ponovljenem sojenju še ni bila rešena. Sporočila je, da bo zadeva v nadaljevanju obravnavana absolutno prednostno, predsedniku senata je bila že odrejena takojšnja izvedba dokaznega sklepa, sprejetega na glavni obravnavi 27. 5. 2009, odrejeno je bilo tudi nadaljnje koncentrirano obravnavanje in poročanje predsednici sodišča o izvedenih procesnih dejanjih.

Pobudo smo šteli za utemeljeno, saj je bila v tem primeru kršena pravica do sojenja v razumnem roku. Tako je očitno ocenilo tudi delovno in socialno sodišče v Ljubljani in zagotovilo, da bo zadeva obravnavana absolutno prednostno. Naše posredovanje tako ni bilo zaman, saj je sodišče na podlagi naše poizvedbe odreagiralo in nadaljevalo ponovni poziv toženi stranki. 6.5-9/2009

Natisni: