Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Invalidsko zavarovanje

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije sta v četrtek, 27. 9. 2018, v dvorani Državnega sveta Republike...

Več

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je s sodelavkami in sodelavci v ponedeljek, 11. 12. 2017, na pogovor sprejela Marijana Papeža, generalnega direktorja...

Več

Varuh človekovih pravic si je že dlje časa prizadeval, da bi Vlada RS spoštovala določbe zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb...

Več