Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v preteklih letih stalno opozarjal na neučinkovitost nadzornih organov v primeru kršitev pravic delavcev, tako v...

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevami Državnega sveta, Varuha človekovih pravic RS in Okrožnega sodišča ter na pobudo...

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v sredo, 26. 10. 2016, kot zunanji član udeležil prvega sestanka Medresorske delovne skupine za izvrševanje sodb...


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v torek, 25. 10. 2016, na Vrhovnem sodišču RS udeležil otvoritev projekta Slovensko sodstvo 2020, ki ga v je v...


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta v ponedeljek, 24. 10. 2016, obiskala predsednika Odvetniške zbornice...


Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je ena izmed pobudnic seznanila, da jo je Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici z dopisom februarja...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se vsako leto obrne nekaj pobudnikov v stiski ob soočenju, da bodo zaradi relativno majhnega dolga, ki ga niso...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil iz nekaterih medijskih zapisov seznanjen o bistvenem povišanju vpisnine v imenik odvetnikov. Skupščina...

Varuh človekovih pravic je skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo, Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in ISA institutom v...

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v sredo, 9. 9. 2015, udeležil 10. seje Odbora za pravosodje, na kateri so govorili o  ugotovitvah Evropskega...