Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravosodje

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije uspel z ustavno pritožbo zoper sklepe prvostopenjskega...

Več

Varuh človekovih pravic RS je v procesu nastajanja novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) Ministrstvu za pravosodje kot pripravljavcu predlaganih...

Več

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v petek, 13. 10. 2017, udeležil drugega sestanka Medresorske delovne skupine za koordinacijo izvrševanja sodb...

Več

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v četrtek, 28. 9. 2017, srečala s predsednikom vrhovnega sodišča mag. Damjanom Florjančičem,...

Več

Varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se 13.7.2017 v prostorih...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je iz poročanja medijev seznanil z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi gospoda...

Več