Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena notarske...

Več
, ustvaril/-a STA

Državni zbor bo s precejšnjo zamudo na potekajoči redni seji med drugimi zadevami kot 37. točko dnevnega reda obravnaval tudi poročilo varuha...

Več
, ustvaril/-a STA

Stanje v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni je sorazmerno zadovoljivo, množičnih, zavestnih in grobih kršitev človekovih pravic in...

Več
, ustvaril/-a STA

Odbor državnega zbora (DZ) za notranjo politiko in pravosodje je dopoldne podprl tretje redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1997....

Več
, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je na novinarski konferenci skupaj z namestnikom Alešem Butalo predstavil Posebno poročilo o problematiki...

Več
, ustvaril/-a STA

V štirih letih svojega delovanja (od 1995 do 1998) je Urad varuha človekovih pravic prejel 24 pobud s področja pravic vojaških obveznikov, od katerih...

Več