Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a VČP

Tretji odstavek 213.b člena Zakona o kazenskem postopku določa, da lahko varuh človekovih pravic obiskuje pripornika in si z njim dopisuje brez...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je prejel sklep davčnega urada o prisilni izterjavi neplačane denarne kazni in stroškov zaradi storjenega prekrška. Obrnil se je na varuha...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnika je Okrajno sodišče v Velenju v kazenskem postopku pod opr. št. K 276/93 obsodilo zaradi storjenega kaznivega dejanja in mu izreklo pogojno...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnica se ni strinjala s postopkom prijave stalnega prebivališča občana , ker pristojna upravna enota ob prijavi od prijavitelja ni zahtevala...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pregled obravnavane problematike in primerov

--------------------------------------------------------------------------------

  • <LINK...</font>
Več
, ustvaril/-a VČP

Sicer ne povsem razumljiva pobuda za pospešitev sodnega postopka je po vsebini kazala, da želi pobudnik pomoč pri hitrejšem obravnavanju pravdne...

Več