Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a VČP

Ob obravnavi konkretne pobude smo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predlagali, da zavarovancem vroča mnenja invalidske komisije v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudniku, in še dvaindvajsetim sodelavcem, je prenehalo delovno razmerje kot tehnološkemu presežku že konec leta 1998. Zavod RS za zaposlovanje,...

, ustvaril/-a VČP

V imenu pobudnika se je na varuha obrnil pobudnikov zastopnik in pojasnil, da je imel pobudnik na Hrvaškem težko prometno nesrečo in je hospitaliziran...

, ustvaril/-a VČP

V letnem poročilu za leto 1996 (str. 57) smo opozorili na problem upoštevanja katastrskega dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do socialno...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je varuha opozoril na probleme, ki se pojavljajo v zvezi s prodajo kmetijskega zemljišča in s tem povezano spremembo davčnega zavezanca za...

, ustvaril/-a VČP

Na varuha človekovih pravic se obrača vse več pobudnikov, ki v svojih pobudah opozarjajo na težave, ki jih imajo pri prehajanju državne meje na mejnih...

, ustvaril/-a VČP

V poročilu o delu varuha človekovih pravic v letu 1997 smo obravnavali tudi težave v zvezi s priznanjem visoke strokovne izobrazbe diplomantom Vojaške...

, ustvaril/-a VČP

Zakon o kazenskem postopku v tretjem odstavku 213.b člena določa, da varuha človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko pripornika obiskuje in si...

, ustvaril/-a STA

Načini razreševanja sporov med posamezniki, državljani Evropske unije ter unijo samo, vloga ombudsmana pri izboljševanju stanja človekovih pravic ter...

, ustvaril/-a STA

V podjetje Dravske elektrarne, ki ga vodi direktor Ivan Kralj, se je danes zjutraj na podlagi pravnomočne sodbe pristojnega sodišča ponovno vrnil na...