Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Martina Ocepek

direktorica strokovne službe Varuha

  • univerzitetna  diplomirana pravnica.
  • njena prva zaposlitev je bila v gospodarstvu.
  • od leta 1994 je zaposlena v javni upravi.
  • od leta 2001 je bila pri Varuhu človekovih pravic RS svetovalka varuha na področjih okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, upravne zadeve, upravni postopki, premoženjsko pravne zadeve, denacionalizacija, davki.
  • od leta 2013 kot direktorica vodi strokovno službo Varuha.

Je avtorica več strokovnih člankov s področja državne uprave, varovanja okolja in javnega zdravja, mentorica pripravnikom v strokovni službi Varuha ter mentorica za področje upravnega in okoljskega prava študentom 4. letnika in absolventom Pravne fakultete v Ljubljani v okviru Pravne svetovalnice za begunce in tujce. S strokovnimi prispevki je sodelovala na mednarodnih konferencah doma in v tujini in uspešno opravila izobraževanje za mediatorja.