Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Mikor forduljunk az emberjogi biztoshoz?

Mi az emberjogi biztos?

Az emberjogi biztos önálló és más állami intézménytől független szerv. Ellenőrzi, hogy az állami intézmények, a helyi közösségi szervek és az államilag megbízott köztestületek (a továbbiakban: szervek) a Szlovén Köztársaságban a munkájuk során tiszteletben tartják-e az egyéni személyek és csoportok emberi és alapvető szabadságjogait.

Az emberjogi biztos kivizsgálhatja a szervek törvénytelen vagy nem megfelelő munkáját és munkája során az Alkotmány, a Szlovén Köztársaság jogrendje valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló nemzetközi jogi rendelkezések szerint jár el. A beavatkozásánál hivatkozhat az igazságos és a helyes vezetés elveire.

Mielőtt kapcsolatba lép az emberjogi biztossal, próbáljon az illetékes hatóságnál találni megoldást a problémáira. Amennyiben nem jár sikerrel, az illetékes szervek nem felelnek vagy egyszerűen nem tudja, hogy még kihez fordulhatna, akkor az emberjogi biztos az Ön igazi címzettje.

Mit tehet az emberjogi biztos?

Az emberjogi biztosnak lehetősége van minden eset önálló és független kivizsgálására azon szerveknél, amelyek joghatósága alá tartoznak.

Lehetősége van információk gyűjtésére, az iratokba való betekintésre és a hatósági szerveknél bejelentett vagy nem bejelentett ellenőrzések végzésére. Ha ily módon szabálytalanságokat talál, figyelmeztetheti a jogsértőt, hogy változtassa meg, illetve hárítsa el a szabálytalanságot vagy akár javaslatot is tehet a kártérítésre.

Az emberjogi biztos az alkotmánybíróságról szóló törvényben szabályozott feltételektől függően az előírások alkotmányosságának és törvényességének értékelésére vonatkozó igénylést nyújthat be a SzK Alkotmánybíróságához. Ezt akkor teszi, ha úgy véli, hogy a közmegbízatás teljesítésére kibocsátott előírások vagy általános eljárások indokolatlanul sérelmezik az emberi és az alapvető szabadságjogokat. Bírálata alatt lévő egyedi ügyekben pedig alkotmányi fellebbezést is nyújthat be.

Az emberjogi biztos az Országgyűlésnél indítványozhatja a törvények vagy előírások módosítását. A hatáskörébe tartozó összes szervnek javasolhatja, hogy javítsanak ügyintézésükön és az ügyfelekhez való viszonyukon.

Az éves beszámolóiban figyelmeztet az előírásokban és az állami szervek munkájában megjelenő hiányosságokra, melyekre a Kormány és az Országgyűlés előterjesztésekkel és határozatokkal válaszol.
Az emberjogi biztos, az emberi és alapvető szabadságjog védelme érdekében, a bírálata alatt lévő üggyel kapcsolatosan minden szervhez, tehát a bírósághoz is továbbíthatja véleményét, függetlenül az ezen szerveknél folyamatban lévő eljárás fajtájától és fázisától.

Mit nem tehet meg az emberjogi biztos?

Az emberjogi biztos nem háríthatja el a sérelmeket, illetve szabálytalanságokat az illetékes állami szerv, helyi önkormányzati szerv vagy az államilag megbízott köztestületek helyett.
A nevezett intézmények határozatait nem változtathatja meg és nem hozhat döntést helyettük .

Az emberjogi biztos általában nem foglalkozik azokkal az ügyekkel, amelyeknél több mint egy év telt el a megszegés keletkezésétől és a javaslat indítéka előtt nem éltek a fellebbezési, illetve a jogorvoslati lehetőségekkel. Éppúgy nem foglalkozik azokkal az ügyekkel, amelyek a bíróságon folyamatban vannak, kivéve azon esetekben, amikor az eljárás késedelme indokolatlan vagy pedig nyilvánvaló a hatalommal való visszaélés. Az emberjogi biztos hatáskörre a magánvállalkozókra és a magán szektorban működő társaságokra nem terjed ki.

Hogyan lehet elérni az emberjogi biztost?

A Szlovén Köztársaság emberjogi biztosához (röviden: Biztos)
indítvány benyújtásával fordulhat, ha úgy gondolja, hogy emberi jogának vagy alapvető szabadságának egyikét megszegték, illetve ha a Biztos hatósági körébe tartozó közigazgatási szervek egyéb szabálytalanságot követtek el.

A Biztoshoz írásbeli indítványt kell benyújtania az eljárás elindításához. Ezt megírhatja egyedül, de ha szeretné, akkor segíthetünk az indítvány összeállításában a székhelyünkön. Ha az indítványát e-mailben küldi el, a Biztos még az eljárás előtt megköveteli a beadványon az aláírását. Az indítvány beadásával kapcsolatos további információkról a 080 15 30-as díjmentes telefonszámon kaphat vagy tanácsadójával beszélje meg a személyes találkozó időpontját.

Az írásbeli indítvány beadásához nincs szüksége ügyvéd segítségére. Az eljárás díjmentes és formalitásoktól mentes. Írja le, hogy mi történt, melyik szerv sértette meg a jogait és milyen intézkedéseket tett eddig a problémája megoldásával kapcsolatban. Az indítványon nem hiányozhatnak az Ön személyes adatai és az aláírása, hiszen az emberjogi biztos névtelen indítvánnyal nem foglalkozik. Segítségére lehet a nyomtatványhoz mellékelt emlékeztető az indítvány benyújtásához, amelyet a www.varuh-rs.si című holnapon is megtalál.

Az emberjogi biztos tanácsadóival minden munkanap beszélhet személyesen az iroda székhelyén Ljubljanában. Ha nem tud eljönni Ljubljanába, kérjen időpontot a találkozásra, hiszen az emberjogi biztos és munkatársai különböző helyen működnek Szlovénia területén. Az ügyfélfogadás időpontjai és helyszínei a helyi médiákban és az emberjogi biztos holnapján találhatóak.

Az emberjogi biztos ügyintézési nyelve a szlovén nyelv, de az indítványt anyanyelvén is benyújthatja, amennyiben nem ismeri a szlovén nyelvet.

Az emberjogi biztos munkájáról, az általános eljárásokról és egyebekről információt kaphat, ha felhívja a következő díjmentes telefonszámot: 080 15 30 vagy felkeresi az emberjogi biztos honlapját www.varuh-rs.si.


Szlovén Köztársaság emberjogi biztosa
Dunajska cesta 56
1109 Ljubljana

Telefon: +386 1 475 00 50
Telefax: +386 1 475 00 40

Díjmentes telefonhívás és információ (csak Szlovénia területén): 080 15 30

E-mail címe: info@varuh-rs.si
Holnap:
www.varuh-rs.si

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 15.00 óra között
Péntek: 9.00 - 14.30 óra között