Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Aleš Butala

namestnik dveh varuhov

  • 1976 - diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani  
  • 1979 - pravosodni izpit po opravljeni sodni praksi  
  • 1980 - izvoljen na mesto sodnika  
  • 1980 - 1990 - sodnik Temeljnega sodišča v Ljubljani
  • 1991 - izvoljen za sodnika Višjega sodišča v Ljubljani  
  • 1994 - vodja civilnega oddelka Višjega sodišča v Ljubljani  
  • 1994 - v Državnem zboru decembra imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
  • 2000 - v Državnem zboru julija ponovno imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
  • pristojen je bil za pravosodje, policijo, za področje omejevanja ali odvzema prostosti, denacionalizacijo,  premoženjskopravne zadeve, davke, carine in popravo krivic.
  • 2006 - 8. decembra mu je potekel mandat namestnika varuha


Objavil več kot 30 strokovnih prispevkov z različnih pravnih področij ter aktivno sodeloval na več seminarjih, predavanjih, okroglih mizah itd. Od leta 1998 je član RS v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja, nečloveškega ravnanja ali kaznovanja (CPT).

Je tudi član državne komisije za pravniški državni izpit ter državne komisije za oploditev z biomedicinsko pomočjo.