Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Osebe za sodelovanje z mediji

Nina Omerza, univ. dipl. politologinja, vodja Kabineta (p. p.)
Telefon: 01 475 00 45, 051 370 201
E-pošta: nina.omerza(at)varuh-rs.si

Nataša Kuzmič, univ. dipl. novinarka, diplomantka Londonske šole za odnose z javnostmi, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi
Telefon: 01 475 00 35, 041 845 811
E-pošta: natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si

Eva Uranjek, univ. dipl. novinarka, predstavnica Varuha za strateško komuniciranje
Telefon: 01 475 00 68, 041 950 349
E-pošta: eva.uranjek(at)varuh-rs.si

Varuh človekovih pravic RS zagotavlja javnost dela v skladu z Zakonom o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2, Poslovnikom varu ha človekovih pravic, Zakonom o medijih in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

Fotografije, ki so del javnih objav, praviloma nastajajo v produkciji Varuha človekovih pravic ali pa so črpane iz javno dostopnih virov fotografij (Pixabay,...). Če so nastale v drugi produkciji, je vir fotografije ali njen avtor naveden.