Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Osebe za sodelovanje z mediji

Nina Omerza, univ. dipl. politologinja, vodja kabineta po pooblastilu
Telefon: 01 475 00 45
E-pošta: nina.omerza(at)varuh-rs.si

Nataša Kuzmič, univ. dipl. novinarka, diplomantka Londonske šole za odnose z javnostmi, svetovalka Varuha za odnose z javnostmi
Telefon: 01 475 00 35
E-pošta: natasa.kuzmic(at)varuh-rs.si

Eva Uranjek, univ. dipl. novinarka, predstavnica Varuha za strateško komuniciranje
Telefon: 01 475 00 68
E-pošta: eva.uranjek(at)varuh-rs.si