Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Sveta varuha za človekove pravice


Na podlagi petega odstavka 50a. člena Zakona o Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije

SKLEP O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA SVETA VARUHA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE


I. člen

V Svet varuha za človekove pravice se na podlagi predloga Zagovornika načela enakosti z dne 24. 10. 2018 imenuje Samo Novak kot predstavnik državnih organov. Prejšnjemu članu organa mag. Simonu Maljevcu je s 1. 9. 2018 prenehalo delovno razmerje.
 

II. člen

Vse ostale določbe sklepa št. 0601 - 1 / 2018 - 50 – MARZ z dne 12. 6. 2018 ostajajo nespremenjene.


                                                                      
Vlasta Nussdorfer
Varuhinja človekovih pravic RS

 


Številka: 0601 - 116 / 2018 - 6 – MARZ                                 

Ljubljana, dne 8. 11. 2018     

 

Podpisan dokument

Natisni: