Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Člani mreže ENOC o neodvisnem položaju varuhov za otrokove pravice v Evropi in o pomoči otrokom v stiski

Otroške roke zlagajo kocke

Namestnik varuha dr. Jože Ruparčič se je 29. in 30. 5. 2023 v Stockholmu na Švedskem udeležil srečanja varuhov otrokovih pravic v okviru evropske mreže ENOC. Govorili so o neodvisnem položaju varuhov za otrokove pravice v Evropi in o pomoči otrokom v stiski.

Namestnik Ruparčič je predstavil pooblastila in delo institucije Varuha človekovih pravic na področju skrbi za pravice otrok v Sloveniji. Poudaril je prednosti delovanja varuha otrokovih pravic v okviru krovne institucije Varuha človekovih pravic, saj lahko tako prihaja do sinergijskih učinkov, olajšan pa je tudi pretok informacij v zvezi različnimi problematikami, ki zadevajo položaj otrok na številnih področjih življenja. Poudaril je še pomen neodvisnosti varuha otrokovih pravic, posebej iz vidika ločenosti od državnih oblastvenih organov.

Posebno pozornost so varuhi otrokovih pravic namenili položaju otrok, ki se znajdejo v stiski. Udeležencev se je posebej dotaknila predstavitev Ukrajinske varuhinje za otrokove pravice, ki je zelo konkretno predstavila izjemno težke življenjske usode otrok, ki so se znašli v vojni. Problematiko otrok beguncev so natančno orisali tudi predstavniki Poljske, Slovaške in Madžarske.

V tej luči so varuhi potrebno pozornost namenili tudi obvladovanju duševnih stisk med mladimi. Namestnik varuha dr. Ruparčič je poudaril številna prizadevanja institucije Varuha na tem področju, posebej pa je izpostavil tudi prizadevanjem na področju problematike medvrstniškega nasilja in nasilja v družini.

Natisni: