Varuh človekovih pravic

Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota

Člana Državnega preventivnega mehanizma svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije SKUP - Skupnost privatnih zavodov, Neža Peternelj sta opravila nenapovedan obisk Zavoda za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota.

Natisni: