Varuh človekovih pravic

DPM po izolaciji znova na obiskih v krajih z omejeno možnostjo gibanja

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) svetovalec Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik sta opravila nenapovedan obisk Centra starejših Gornji Grad (DEOS). To je bil prvi obisk DPM v tem domu starejših in tudi prvi obisk DPM v domovih starejših po koncu epidemije, razglašene zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.

Člana DPM sta ugotovila, da so bivalni pogoji za stanovalce na varovani enoti dobri, s posebnim zadovoljstvom pa sta sprejela tudi pojasnilo sogovornikov, da se pripravlja gradnja nove enote, namenjene predvsem stanovalcem z diagnozo demence. Enota naj bi bila tem stanovalcem in njihovim potrebam v največji možni meri prilagojena.

Ugotovila sta tudi primere dobre prakse, med njimi odlične razporede aktivnosti na enoti (dnevne, tedenske, mesečne), pa tudi skrbno beleženje, kdo se je posamezne aktivnosti udeležil. Kot dobro prakso sta ocenila tudi pripravo spominskih škatel in albumov ter lično mapo v kateri zaposleni hranijo izdelke stanovalcev (pobarvanke, rešene miselne naloge in podobno).

Na nekaj pomanjkljivosti sta člana DPM sogovornike že opozorila, bodo pa tudi v poročilu o obisku, v katerem bo podanih tudi nekaj priporočil.

Natisni: