Varuh človekovih pravic

DPM: Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo v kadrovski in prostorski stiski

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 3. 6. 2020 izvedel nenapovedan kontrolni obisk Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani, Enote za intenzivno otroško in adolescentno psihiatrijo (Enota). Obisk so opravili svetovalca Varuha človekovih pravic RS mag. Jure Markič in Ana Polutnik ter predstavnik nevladne organizacije SKUP Jure Trbič. Osredotočili so se na kontrolo priporočil, podanih ob obisku oddelka pod posebnim nadzorom leta 2019.

Ugotovili so, da je bilo od 13 priporočil uresničenih 3, devet pa jih na uresničitev še čaka. Eno priporočilo s strani obiskane ustanove očitno ni bilo sprejeto, kar jih je presenetilo, saj gre za priporočilo, ki se nanaša na postopek zadržanja mladoletnika.

Na podlagi opozoril zaposlenih in tudi glede na videno med samim obiskom, so ugotovili, da je komaj dobro leto po odprtju Enota v kadrovski stiski, pa tudi prostorsko obstaja vrsta omejitev, tudi za primerno srečanje mladih pacientov s svojci ali zastopnikom oseb s težavami v duševnem zdravju.

Na neuresničena priporočila so opozorili sogovornike že ob obisku, nanje pa bo opozorjeno tudi v poročilu, v katerem bo podanih tudi nekaj novih priporočil, vezanih na ugotovitve tokratnega obiska.

Natisni: