Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

O begunski problematiki, odločitvi US, cepljenju in drugih temah na novinarski konferenci

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj z namestnikoma Jernejem Rovškom in Tonetom Dolčičem ter svetovalcem pri Varuhu Mihom Horvatom na novinarski konferenci danes, 29. 10. 2015, v prostorih Varuha človekovih pravic RS (Varuh) spregovorila o nekaj aktualnih vsebinah.

Predstavila je

Javnost je seznanila še z izsledki službenega nadzora v zvezi s smrtjo 92-letnika v Forenzični enoti Maribor, o čemer je govorila na novinarski konferenci letos julija.

Povedala je še, da Varuh v primeru smrti v Križah poizveduje, ali so pristojni organi storili vse, da zaščitijo otroka in ali so ukrepali skladno s pooblastili, da bi preprečili tragedijo.

Več podrobnosti lahko poslušate v zvočnih posnetkih celotne novinarske konference (MP3):

Varuh se z begunsko problematiko srečuje na lastno pobudo. Intenzivno spremlja dogajanje. Opravili smo nekaj monitoringov in se srečali s civilno družbo ter priporočali ustreznim institucijam, je povedala varuhinja.
Ta teden sta varuhinja in svetovalec pri Varuhu Miha Horvat opravila monitoring v centrih v Brežicah, Rigoncih in tudi v Cirkulanah. Več podrobnosti lahko preberete tukaj, ali poslušate, kaj je o obisku povedal svetovalec pri Varuhu Miha Horvat (prvi posnetek od 8:23 do 18:23).

Varuhinja je prejšnji teden pisala premierju dr. Miru Cerarju in hrvaški ombudsmanki Lori Vidović. Kaj smo priporočili vladi in kaj sporočili hrvaški instituciji za varovanje človekovih pravic, je mogoče prebrati tukaj. Varuhinja je zadovoljna z odzivom hrvaške kolegice, ki pri hrvaških oblasteh že preučuje navedbe o ogrožanju varnosti življenja ljudi pri prehajanju meje.

Varuhinja je še povedala, da Varuh v teh časih vso skrb za tiste, ki skrbijo za begunce, kot begunce same, namenja tudi ranljivim skupinam v Republiki Slovenije. Zato je Rdeči križ in Karitas na ogledu v Brežicah povprašala tudi, ali nemoteno poteka oskrba domačih ljudi, brezdomcev oziroma tistih, ki nimajo dovolj osnovnih potrebščin za svoje življenje. Humanitarni organizaciji sta ji zagotovli, da oskrba poteka nemoteno.

Namestnik varuhinje Tone Dolčič je v zvezi z begunsko problematiko dodal, da se je na Varuha obrnila organizacija Save the Children - urad Sarajevo, ki se je odzvala vabilu slovenskega premierja po pomoči (poslušajte prvi posnetek od 20:40 dalje). Varuh človekovih pravic RS ji bo pomagal vzpostaviti povezave z ustreznimi institucijami, da bo do realizacije pomoči prišlo čim prej, je še povedal.
Javnost je seznanil še, da so se prav ta teden o možnostih reševanja begunske problematike pogovarjali ombudsmani jugovzhodne Evrope, ki so zbrani v mreži CRONSEE. Izmenjali so podatke o stanju in ugotovili, da Konvencija o otrokovih pravicah in nacionalne zakonodaje ne predvidevajo takšnih izrednih razmer, zato ombudsmani ne morejo zahtevati, da bi vse tiste pravice, ki so zapisane, bile v celoti uresničene. Poskušajo pa v tem okviru tudi z medsebojnim sodelovanjem zagotoviti, da so izpolnjene vsaj osnovne zahteve.

Namestnik varuhinje Jernej Rovšek je javnost seznanil s stališčem Varuha o odločitvi Ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma. Povedal je, da če zadnja sprememba zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih na referendumu ne bo potrjena, bo Varuh preučil možnost, da glede neenake obravnave partnerjev zahteva oceno ustavnosti Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugih zakonov, ki vsebujejo podobne diskriminatorne določbe.

Varuh je bil zadovoljen, ko je Državni zbor RS v marcu 2015 v slovenskem pravnem redu z novelo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih odpravil neenako obravnavo istospolnih parov in vzpostavil izenačitve istospolnih zvez z raznospolnimi. Varuhinja Vlasta Nussdorfer je takrat pozdravila odločitev državnega zbora in izrazila zadovoljstvo, da je Slovenija zmogla preseči zgolj registracijo istospolne skupnosti in manjšini omogočiti iste pravice kot jih ima večina.
Več o tem lahko preberete tukaj ali poslušate posnetek zgoraj.

Varuh je prejel anonimno informacijo, da so zaposleni v UKC Ljubljana dobili navodilo, naj se obvezno cepijo proti gripi. Varuh meni, da so za uresničitev take odločitve potrebni tehtni epidemiološki razlogi, ki bi jo opravičili. Za takšno odločitev mora predhodno obstajati neka utemeljitev, ki bi med drugim pojasnila namen ukrepa, razloge, zakaj se morajo cepiti samo zaposleni v UKC in ne tudi drugi zdravstveni ali celo socialni delavci, in podobno. V nasprotnem primeru bi taka odločitev lahko pomenila kršitev posameznikove telesne in duševne celovitosti (35. člen Ustave RS) in kršitev pravice zaposlenih (pacientov) do privolitve v zdravstveno oskrbo (26. člen Zakona o pacientovih pravicah - ZPacP).

Natisni: